Ова страна је информативна. Све релевантне информације о часопису доступне су на сајту СЦИндекс (који развија и одржава Центар за евалуацију у образовању и науци), на страни додељеној Зборнику радова Филозофског факултета у Приштини, на ћирилици, латиници и на енглеском језику: This page is informative. All relevant information is available on SCindex (the site is developed and maintained by the Centre for Evaluation in Education and Science – CEON/CEES), in the section dedicated to the Journal, which serves as the Journal’s official web site. It is available in Serbian (Cyrillic and Latin) and English:

scindeks      scindex_lat     scindex_en

На наведеном линку су доступне информације о уредништву, упутства за ауторе, као и актуелна уређивачка политика, која прецизира следеће елементе:

  • рецензентски поступак: рецензенти, рецензентски процес, разрешавање несагласности;
  • одговорности: аутора, уредништва и рецензената;
  • етичност публиковања: разрешавање неетичких поступака, спречавање плагијаризма и политика повлачења;
  • отворени приступ: политика отвореног приступа, архивирање дигиталне верзије, наплата трошкова ауторима;
  • ауторска права и лиценирање.

Факултет за потребе уређивања Зборника користи електронски систем уређивања АСИСТЕНТ, који омогућава транспарентност и јавност целог процеса, од пријаве рада, преко рецензирања, до објављивања рукописа. У оквиру електронског система примљени рукописи се подвргавају провери на плагирање коришћењем сервиса iThenticate (CrossRef и CrossCheck).

За све информације у вези са достављањем рада обратите се секретару Зборника на адресу: zbornik.ffkm@pr.ac.rs

Упутство за израду радова доступно је на сајту СЦИндекс у пдф формату olovka(клик на слику). Енглеска верзија је доступна овде olovka

Упутство за постављање радова у Асистент zupcanici

Сви примљени радови се рецензирају и да би рад био објављен неопходно је да добије најмање две позитивне рецензије.

Часопис примењује „двоструки слепи поступак рецензије“, што значи да аутори радова не знају ко им је рецензирао рад, а рецензенти не знају чији рад рецензирају.

Редакција Зборника доноси одлуке о избору рецензената за приспеле рукописе класификоване као научни радови и одлучује који ће од прилога бити објављен у часопису и у ком броју/свесци.

Једном одбијени радови не разматрају се поново.

Зборник радова Филозофског факултета у Приштини прима радове континуирано током целе године.

XLVII / 2017

teaser-01Број: XLVII (1), 2017. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLVII (2), 2017. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

XLVI / 2016

teaser-01Број: XLVI (1), 2016. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLVI (2), 2016. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLVI (3), 2016. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLVI (4), 2016. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

XLV / 2015

teaser-01Број: XLV (1), 2015. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLV (2), 2015. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLV (3), 2015. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLV (4), 2015. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

XLIV / 2014

teaser-01Број: XLIV (1), 2014. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLIV (2), 2014. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLIV (3), 2014. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

XLIII / 2013

teaser-01Број: XLIII (1), 2013. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLIII (2), 2013. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

XLII / 2012

teaser-01Број: XLII (1), 2012. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

 

teaser-01Број: XLII (2), 2012. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније

XLI / 2011

teaser-01Број: XLI, 2012. година
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082
Детаљније