Зборник радова Филозофског факултета у Приштини

Број XLVI (4), 2016. година

ISSN 0354-3293

eISSN 2217-8082

 

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:

Доц. др Младен Јаковљевић

 

Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Благоје Нешић, проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, доц. др Александра Костић-Тмушић, доц. др Божидар Зарковић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Марта Вукотић, доц. др Оливера Марковић Савић, доц. др Неџиб Прашевић.

 

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Nataša Bakic-Mirić, Foreign Language Center, Bologna, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia/Италија; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Милош Јанковић, асистент.

 

Садржај

Језик
Илијана Р. Чутура, Јелена Љ. Спасић
Средства исказивања временског оквира у новинској вести и новинском извештају
doi:10.5937/ZRFFP46-12306
Тања З. Милосављевић
Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’национална и верска припадност’ у српском призренском говору
doi:10.5937/ZRFFP46-12222
Ана Р. Савић-Грујић
Творба придева са значењем човекових физичких особина
doi:10.5937/ZRFFP46-12552
Ивана Н. Божовић
Категорија биљака у басмама од чини и урока у јужнословенској бајалачкој традицији
doi:10.5937/ZRFFP46-12405
Весна Ђорђевић, Нина Аксић
Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији – Етнофразеолошки поглед
doi:10.5937/ZRFFP46-12561
Данијела Д. Ђорђевић, Анна А. Стефанович-Коцол
Students’ Perception of Incorporating Moodle in an ESP Context
doi:10.5937/ZRFFP46-12229
Књижевност
Николина Н. Зобеница
Социјални роман Ханса Фаладе Мали човече, шта сада?
doi:10.5937/ZRFFP46-12233
Историја
Владан А. Виријевић
Сељачка радна задруга „Копаоник“ – Рвати – пример колективизације на југословенском селу након Другог светског рата
doi:10.5937/ZRFFP46-12186
Радмило Б. Пекић
Дубровачка антунинска породица Градојевић – Братутовић, поријеклом из Требиња
doi:10.5937/ZRFFP46-12407
Глигор М. Самарџић
Римска комуникација Леусиниум–Саллунто–Андерба
doi:10.5937/ZRFFP46-12184
Ирена В. Љубомировић
Топографија и путна мрежа на територији античког Наиса
doi:10.5937/ZRFFP46-12185
Ђорђе Н. Ђекић, Милош Н. Павловић
Drosiaco, Marianorum iudice
doi:10.5937/ZRFFP46-12125
Педагогија
Радивоје Н. Кулић, Игор Р. Ђурић
Развој функције управљања људским ресурсима
doi:10.5937/ZRFFP46-12475
Весна С. Трифуновић, Предраг Ж. Живковић
Школе у пограничним општинама источне Србије
doi:10.5937/ZRFFP46-12534
Далиборка С. Пурић
Фактори активног слушања деце предшколског узраста
doi:10.5937/ZRFFP46-12551
Информативни прилози, научне критике, научне полемике, осврти, прикази
Александра В. Јовић
Анотирана библиографија радова који обрађују међујезичко контрастирање (конфронтирање), или га примењују на словенској језичкој грађи
doi:10.5937/ZRFFP46-12601

 

Списак рецензената за 2016. годину