Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број L (2), 2020. година
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-808

Главни и одговорни уредник
Проф. др Звездан Арсић
Заменик главног и одговорног уредника
Доц. др Оливера Радовић

Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:
Проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Душан Ранђеловић, проф. др Јелена Михајловић, проф. др Небојша Лазић, проф. др Божидар Зарковић, проф. др Марта Вукотић-Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Наташа Бакић Мирић, проф. др Александра Костић Тмушић, проф. др Јелена Бајовић, проф. др Младен Јаковљевић, проф. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom; prof. dr Giada Goracci, University of Verona, Department of Foreign Languages and Literatures, Italy; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia; проф. др Георгиос Нектариос Лоис, Факултет хуманистичких наука, Отвореног Универзитета у Патри, Грчка; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan; prof. dr Nijolė Burkšaitienė, Institute for Literary, Cultural and Translation Studies, Vilnius University, Lithuania; проф. др Татьяна Юрьевна Анопченко, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; доц. др Наталия Николаевна Муравьева, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; проф. др Маргарита Вениаминовна Силантьева, ФГАОУ ВПО МГИМО МИД, Международно-правовой факультет, кафедра философии ИМ. А. Ф. Шишкина, Россия; доц. др Ахмет Јуксел (Ahmet Yüksel), Факултет за књижевност (Еdebiyat fakültesi), Универзитет „Џумхуријет” (Cumhuriyet Üniversitesi), Сивас (Sivas), Република Турска (Türkiye Cumhuriyeti); проф. др Љубица Кардалеска-Радојкова, ФОН универзитет Скопје, Факултет за стране језике, Р. С. Македонија; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и и Методије“, Велико Трново, България.

Секретари редакције: мастер Дејан Гашић, асистент; Сузана Стојковић, виши лектор.

САДРЖАЈ

ЈЕЗИК
РАДМИЛО Н. МАРОЈЕВИЋ

Специфични типови глаголских ријечи

(на грађи Његошевог Шћепана Малог)

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26794

 

ТИЈАНА Р. МИХИЋ ПИЈЕТЛОВИЋ

Модални изрази, придјеви, прилози и именице као средства за исказивање коријенске модалности у енглеском и њихови преводни еквиваленти у српском језику

https://doi.org/10.5937/zrffp50-22289

 

КЊИЖЕВНОСТ
МАРИЈАНА Б. СТОЈКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА С. КОСТИЋ ТМУШИЋ

Предање о смрти Уроша Нејаког у житијној

књижевности и у епским народним песмама

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26788

 

СНЕЖАНА Ј. МИЛОЈЕВИЋ

Изградња сакралних објеката као пут ка есхатону

на примерима српске житијне књижевности

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26602

 

АЛЕКСАНДРА Н. СОВРЛИЋ

Плаутова Аулуларија, Држићев Скуп, Молијеров и Стеријин Тврдица – компаративни кључ четири комедије

https://doi.org/10.5937/zrffp50-23743

 

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
САЊА Р. ПАЈИЋ

Циклус Светог Димитрија у Пећкој патријаршији

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26865

 

ИСТОРИЈА
САЊА З. АРЕЖИНА

Сино-југословенски односи у периоду 1949–1977. године – значај посете Јосипа Броза Тита НР Кини 1977. године

https://doi.org/10.5937/zrffp50-27003

 

ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ

Биљешке о путној станици и насељу Dilunto

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26898

 

ДРАГОМИР М. БОНЏИЋ, РАДЕ Д. РИСТАНОВИЋ

Београдски студенти и политичке организације 1935–1941

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26889

 

DUŠAN R. BAJAGIĆ

Serbia and Other Participants in the Balkan Theatre of War

According to French Newspaper Le Petit Parisien in 1917

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26818

 

ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ

Значај регионалних часописа за афирмацију

завичајне традиције и културне баштине

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26815

 

ФИЛОЗОФИЈА
АЛЕКСАНДАР M. ПЕТРОВИЋ

Фактичност егзистенције и неговање мудрости

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26817

 

ПЕДАГОГИЈА
ЉИЉАНА С. ЈЕРКОВИЋ, МИЛЕ Ђ. ИЛИЋ

Функционалност породице и морална развијеност ученика

https://doi.org/10.5937/zrffp50-26959

 

ПСИХОЛОГИЈА
МИРОСЛАВ Ж. КРСТИЋ, ИВАНА М. ЂОРЂЕВИЋ

Породични односи и склоност ка агресивним

облицима понашања адолесцената

https://doi.org/10.5937/zrffp50-25214

 

СЕНКА М. КОСТИЋ, ЈЕЛЕНА Љ. МИНИЋ, ЕЛМА Е. РОВЧАНИН

Васпитни стилови родитеља као предиктори димензија самоефикасности ученика основне музичке школе

https://doi.org/10.5937/zrffp50-23619

 

ИНФОРМАТИВНИ ПРИЛОЗИ, НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
ЖАРКО Н. МИЛЕНКОВИЋ

Жива традиција српске књижевности

https://doi.org/10.5937/zrffp50-24137

 

 

 

 

 

.