ЗБОРНИК РАДОВА

Филозофског факултета Универзитета у Приштини

Број XLVI (1), 2016. година

ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник

Проф. др Бранко Јовановић

Заменик главног и одговорног уредника

Проф. др Урош Шуваковић

Редакција

Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, редовни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Мирјана Лончар Вујновић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, редовни професор; др Јасна Парлић Божовић, редовни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Глигор Самарџић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент.

Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.

Секретари редакције: Милош Јанковић, асис ент; Бобан С анојевић, лектор.

 

 

САДРЖАЈ

ЈЕЗИК  
СОФИЈА Р. МИЛОРАДОВИЋ
Реч која (ни)је измакла – овде и тамо
doi:10.5937/ZRFFP46-10797
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ
Микротопонимија села Беркова у Прекорупљу
doi:10.5937/ZRFFP46-10798
АЛЕКСАНДРА В. ЈОВИЋ
О црквенословенизмима у „Речнику српскохрватскога књижевног језика”
doi:10.5937/ZRFFP46-10799
САЊА Д. МИКЕТИЋ, ИВАН М. БАШЧАРЕВИЋ
Ћирилица као обележје националног идентитета
doi:10.5937/ZRFFP46-10800
МАРИЈА М. РУШПИЋ
Предикатски апозитив у приповеткама Иве Андрића
doi:10.5937/ZRFFP46-10147
КЊИЖЕВНОСT  
ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ
Човек сједињен с богом
doi:10.5937/ZRFFP46-10801
ЈАСМИНА M. АХМЕТАГИЋ
Горски вијенац као подтекст „Мојковачке битке” Ћамила Сијарића
doi:10.5937/ZRFFP46-10802
МАРИЈА Ј. ПРГОМЕЉА
Средњовековно књижевно наслеђе у поезији Ивана В. Лалића
doi:10.5937/ZRFFP46-10804
СНЕЖАНА J. МИЛОЈЕВИЋ
Дискурс симулакрума у Ковачевићевој драми „Балкански шпијун”
doi:10.5937/ZRFFP46-6716
СОЦИОЛОГИЈА  
IRINA V. TROTSUK
Sociological Study of the Images of the Neighboring Countries: Russian Student Youth Stereotypes, and Their Contextual Frames
doi:10.5937/ZRFFP46-10805
ЈОВАН Р. БАЗИЋ, ЉУБИША М. ПОПОВИЋ
Скица за српску политичку традицију у делу Слободана Јовановића
doi:10.5937/ZRFFP46-10806 
САДУША Ф. РЕЏИЋ
Неколико супротстављених примера размишљања о полним разликама
doi:10.5937/ZRFFP46-7000
ЗОРАН Д. НЕДЕЉКОВИЋ
Тумачење Хантингтонове тезе о сукобу цивилизација као племенском сукобу глобалних размера
doi:10.5937/ZRFFP46-10807
ПЕДАГОГИЈА  
РАДИВОЈЕ Н. КУЛИЋ
Знање као социјално-економска категорија
doi:10.5937/ZRFFP46-10822
БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ, АНЂЕЛКА М. КОВАЧ
Хорско певање у млађим разредима основне школе
doi:10.5937/ZRFFP46-10808 
ДУШАН П. РИСТАНОВИЋ
Конструктивистичке основе пројектног модела рада у настави природе и друштва
doi:10.5937/ZRFFP46-10809
МАРИЈА М. ЈЕЛИЋ
Вршњачки односи ученика: разлике с обзиром на интелектуалне способности и узраст
doi:10.5937/ZRFFP46-10041 
ПСИХОЛОГИЈА  
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ
Пад (моралних) вредности у контексту его идеала и идеал ега
doi:10.5937/ZRFFP46-10449 
ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ, СЕНКА М. КОСТИЋ, ДУШАН Љ.ТОДОРОВИЋ
Ефекти физичког умора на неке когнитивне функције
doi:10.5937/ZRFFP46-10280
ЈЕЛЕНА Љ. МИНИЋ
Корелати осећаја породичне кохерентности код адолесцената
doi:10.5937/ZRFFP46-9912
МИЉАНА С. ПАВИЋЕВИЋ, ДАНИЈЕЛА С. ПЕТРОВИЋ
Повезаност васпитних ставова родитеља и етноцентризма адолесцената
doi:10.5937/ZRFFP46-10810
ИСТОРИЈА  
РАДМИЛО Б. ПЕКИЋ
Херак Милошевић  – крамар Малешевац
doi:10.5937/ZRFFP46-10811 
ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
Биљешке о античкој топографији Горњe Мезијe на основу римских итинерара
doi:10.5937/ZRFFP46-10812
ФИЛОЗОФИЈА  
БРАНКИЦА В.  ПОПОВИЋ
Истина и суштина у интуитивно-опажајним процедурама свести
doi:10.5937/ZRFFP46-10813
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ  
КАМЕНКО М. МАРКОВИЋ
О  родоначелнику македонске модерне скулптуре
doi:10.5937/ZRFFP46-10814
ЖИВОЈИН Р. АНДРЕЈИЋ
Тумачење фреско иконе Богородице Тројеручице цркве у Карану
doi:10.5937/ZRFFP46-6285
ИНФОРМАТИВНИ ПРИЛОЗИ, НАУЧНЕ КРИТИКЕ, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ  
СРЕЋКО П. МИЛАЧИЋ
55 година Филозофског факултета
doi:10.5937/ZRFFP46-10815
МИТРА Р. РЕЉИЋ
Српско светило на небу и на земљи
doi:10.5937/ZRFFP46-10816
АЛЕКСАНДАР M. ПЕТРОВИЋ
Надсекторско истраживање приказивања смисла људског деловања
doi:10.5937/ZRFFP46-8100 
ЉУБОДРАГ Д. ДИМИЋ
„Кумановски споразум”
doi:10.5937/ZRFFP46-10817 
СМИЉАНА Д. ЂУРОВИЋ
„Енглези и Балкан 1837–1914”
doi:10.5937/ZRFFP46-10818
МИХАЈЛО П. МАНИЋ
„Српско друштво. Без онога јуче, шта смо ми данас?”
doi:10.5937/ZRFFP46-9438
ДЕЈАН Р. ГАШИЋ
„Цар или управитељ“ Ромеја у очима Тоње Кјусопулу
doi:10.5937/ZRFFP46-10819
ЕМИЛИЈА Д. РЕЏИЋ
Осврт на књигу „О говору и именима Угљара код Приштине”
doi:10.5937/ZRFFP46-10820


Упутство за пријављивање радова у Aseestantu