Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
Број XLVIII (4), 2018. година

ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:
Проф. др Младен Јаковљевић


Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владимир Јовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, проф. др Божидар Зарковић, проф. др Марта Вукотић-Лазар, доц. др Наташа Бакић Мирић, доц. др Александра Костић Тмушић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Оливера Марковић Савић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia/Италија; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Сузана Савић, асистент.

САДРЖАЈ

ЈЕЗИК
Снежана М. Зечевић, Савка H. Благојевић
Допринос израде пројекта когнитивном и афективном развоју учесника пројектне наставе: студентска перспектива
doi:10.5937/zrffp48-18247
Јелена Љ. Спасић
Средства исказивања локативности у новинској вести и новинском извештају
doi:10.5937/zrffp48-19500
Isidora M. Wattles, Biljana B. Radić-Bojanić
Ставови и уверења студената о високошколској настави филолошких предмета
doi:10.5937/zrffp48-18270
Vera M. Savić, Danijela M. Prošić-Santovac
Applying Qualitative Methods for Research with Children: Challenges and Prospects of Doing Interviews with Young and Very Young Learners
doi:10.5937/zrffp48-19672
Маја П. Станојевић Гоцић, Анита В. Јанковић
Превођење као стратегија писања и негативни језички трансфер као резултат њене неефикасне примене
doi:10.5937/zrffp48-18969
КЊИЖЕВНОСТ
Слободан В. Владушић
Деконструкција жанра у роману Беснило Борислава Пекића
doi:10.5937/zrffp48-19200
Јелена Марићевић Балаћ
Птице у Хазарском речнику Милорада Павића
doi:10.5937/zrffp48-19201
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Роза Г. Дамико, Сања Р. Пајић
Две фреске из XIII века у аркосолијумима цркве Сан Ђакомо Мађоре у Болоњи – између истока и запада
doi:10.5937/zrffp48-19523
Ива Н. Суботић Красојевић
Настава историје уметности и ликовне културе у социокултурном контексту − средњовековна баштина у контексту савремене визуелне културе
doi:10.5937/zrffp48-18045
ПЕДАГОГИЈА
Желимир Ж. Драгић, Миле Ђ. Илић
Ефекти рецепције књижевног текста у индивидуализованој и респонсибилној разредној настави
doi:10.5937/zrffp48-19172
Tatjana P. Kompirović, Nikola N. Dančetović, Tatjana S. Radojević
Socio-Demographic Determinants of School Indiscipline
doi:10.5937/zrffp48-18658
ФИЛОЗОФИЈА
Александар М. Петровић
Гранична реалност науке у савременом свету (Субјективност и коегзистенција у интерактивној бесконачности поимања)
doi:10.5937/zrffp48-19671
ИСТОРИЈА
Здравко М. Делетић
Информационо-комуникационa технологијa у настави историје
doi:10.5937/zrffp48-19173
СОЦИОЛОГИЈА
Петар М. Анђелковић
Југославија, највећа српска ухронија
doi:10.5937/zrffp48-19704
ПСИХОЛОГИЈА
Danijela S. Petrović, Miljana S. Pavićević
Relations between Ethnocentrism and National Attachment
doi:10.5937/zrffp48-18618
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА
Славољуб M. Вујовић, Јелена Ђ. Премовић, Јован Р. Спајић
Аспекти одрживости менаџмент процеса стварања материјалне основе туризма
doi:10.5937/zrffp48-19302
Милена Ч. Петровић, Ивана Д. Радовановић, Вера Д. Миланковић, Гордана И. Ачић
Музичке преференције и криминално понашање
doi:10.5937/zrffp48-19670
ПРИКАЗИ
Георгиос Нектариос Лоис
Александра Костић Тмушић: Поетски елементи у српској хагиографској књижевности, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2017, 369 стр.
приказ
Душан Р. Стефановић
О Ономастици слива реке Косанице: Голуб Јашовић, Ономастика слива реке Косанице, Косовска Митровица, Куршумлија: Филозофски факултет, Народна библиотека Куршумлија, 2018, 410 стр.
приказ

Рецензенти у 2018 . години