Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
Број XLIX (4), 2019. година

ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Владан Виријевић

Заменик главног и одговорног уредника:
Проф. др Младен Јаковљевић


Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Драгана Станојевић, проф. др Драгана Радовановић, проф. др Небојша Лазић, проф. др Божидар Зарковић, проф. др Марта Вукотић-Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, проф. др Наташа Бакић Мирић, проф. др Александра Костић Тмушић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom; prof. dr Giada Goracci, University of Verona, Department of Foreign Languages and Literatures, Italy; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia; проф. др Георгиос Нектариос Лоис, Факултет хуманистичких наука, Отвореног Универзитета у Патри, Грчка; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan; prof. dr Nijolė Burkšaitienė, Institute for Literary, Cultural and Translation Studies, Vilnius University, Lithuania; проф. др  Татьяна Юрьевна Анопченко, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; доц. др  Наталия Николаевна Муравьева, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; проф. др Маргарита Вениаминовна Силантьева ФГАОУ ВПО МГИМО МИД, Международно-правовой факультет, кафедра философии ИМ. А. Ф. Шишкина, Россия; доц. др Ахмет Јуксел (Ahmet Yüksel), Факултет за књижевност (Еdebiyat fakültesi), Универзитет „Џумхуријет“ (Cumhuriyet Üniversitesi), Сивас (Sivas), Република Турска (Türkiye Cumhuriyeti); проф. др Љубица Кардалеска-Радојкова, ФОН универзитет Скопје, Факултет за стране језике, Р. С. Македонија; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Сузана Савић, асистент.

САДРЖАЈ

ИСТОРИЈА
Владан А. Виријевић
Страдања Срба Подгорског среза 1941. године
doi:10.5937/zrffp49-24268
Радмило Пекић
Хумско – дабарска властела Пићевићи (XIV- XV вијек)
doi:10.5937/zrffp49-24265
Божидар Зарковић, Дејан Гашић
Хиландарски посед у Горњој и Доњој Гадимљи
doi:10.5937/zrffp49-24287
Горан Д. Поповић
Римска путнa стaницa Gensis
doi:10.5937/zrffp49-23633
СОЦИОЛОГИЈА
Александра Љ. Митровић
Телеолошки значај социолошког метода у интерпретацији права као друштвене појаве
doi:10.5937/zrffp49-20515
ПЕДАГОГИЈА
Александра М. Андрић, Тамара M. Добрић
Образовање као чинилац квалитета слободног времена одраслих
doi:10.5937/zrffp49-23032
Tamara R. Kovačević, Ljubica S. Isaković, Radomir B. Arsić
Bilingual Approach in the Education of Deaf and Hard of Hearing Children
doi:10.5937/zrffp49-23596
Весна Љ. Минић, Марија М. Јовановић
Еколошко васпитање и образовање у млађим разредима основне школе
doi:10.5937/zrffp49-21288
ПСИХОЛОГИЈА
Мирослав Ж.  Крстић, Бојана М. Ристић
Савесност и отвореност као предиктори ризичног и деликвентног понашања адолесцената
doi:10.5937/zrffp49-24207
ЈЕЗИК
Мирјана М. Теодосијевић
Нове тенденције у турском језику
doi:10.5937/zrffp49-24019
Драгана И. Радовановић
Из морфолошке проблематике говора Старе Молдаве у Банатској клисури – Извештај са терена
doi:10.5937/zrffp49-24206
Мирна М. Видаковић
Стручно усавршавање професора – ставови професора пословног енглеског језика у средњим стручним школама у Србији
doi:10.5937/zrffp49-24062
КЊИЖЕВНОСТ
Iren Boyarkina
Nature against the Human Species: Science in the Apocalyptic Novels by James Ballard and Olaf Stapledon
doi:10.5937/zrffp49-23796
Mladen M. Jakovljević
Valis: A Quintessentially Phildickian Novel
doi:10.5937/zrffp49-24059
Небојша Лазић
Припитомљени пакао или топологија зла у раној прози Миодрага Булатовића
doi:10.5937/zrffp49-24132
Биљана С. Солеша
Уметничка слика Београда у прози Стевана Сремца
doi:10.5937/zrffp49-21323
Немања Д. Бишевац
Жанрови књижевности у дневном листу Политика (фебруар 2018. године)
doi:10.5937/zrffp49-23715
ПРИКАЗИ
Душан Р. Стефановић

Поводом двестоте године од објављивања Вуковог Рјечника (ур. Голуб Јашовић, Вуковим трагом на Косову и Метохији. Косовска Митровица: Филозофски факултет – Градска библиотека „Вук Караџић“, 2019, стр. 212)

приказ

 

Zbornik_49_4_Recenzenti