ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLII (1), 2012. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Валентина Питулић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, доцент; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор

 

 

                                                                                                                                                                        САДРЖАЈ
ИСТОРИЈА
МАРКО П. АТЛАГИЋ
Фрањо Туђман као вођа удруженог злочиначког подухвата у рату 1991–1995. године
ВОЙЦЕХ С. ЩЕПАНЬСКИ
Cпeцификa, ocлoжeния и нeкoтoрыйe политические условия процессa формирования собственной национальной тождественности Албанцев в ХIХ в. – нaчaлe ХХ в.

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
КАМЕНКО М. МАРКОВИЋ
О стваралаштву Николе Мартиноског

ПЕДАГОГИЈА
САИТ З. КАЧАПОР
Предузетништво као циљ и исход васпитања и образовања
РАДИВОЈЕ И. КУЛИЋ
Нека схватања људског капитала као развојног ресурса

ПСИХОЛОГИЈА
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ
Арнхајмово „визуално мишљење”: теоријска (не)заснованост

СОЦИОЛОГИЈА
ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЋ
Социолошки контекст економске делатности у савременом друштву
ЉУБИША Р. МИТРОВИЋ
Маргиналије о неким аспектима деонтологије позива учитеља данас
РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ
Традиција као фактор континуитета у социологији културе

ФИЛОЗОФИЈА
АЛЕКСАНДАР М. ПЕТРОВИЋ
Естетичка наука, „техника природе” и свет технике

ЈЕЗИК
РАДМИЛА М. ОБРАДОВИЋ
Синтаксичко-семантичка анализа „срца”
РАДМИЛА В. ЖУГИЋ
Семантичке реализације суфикса -че у именичким изведеницама средњег рода у призренско-тимочким говорима
ДРАГАНА М. СПАСИЋ
More than One Meaning
ЛАРИСА И. РАЗДОБУДКО ЧОВИЋ
Модели културе у аутопреводима мемоара Н. Набокова и преводима мемоара на српски и хрватски језик
БИЉАНА Б. РАДИЋ БОЈАНИЋ
Усвајање метафоричких израза из домена временских прилика
БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ
О меронимији

КЊИЖЕВНОСТ
МИРЈАНА Н. ЛОНЧАР ВУЈНОВИЋ, АНА M. АНДРЕЈЕВИЋ
Theme and Symbolism in Steinbeck’s The Grapes of Wrath
ИРИНА Н. АНТАНАСИЈЕВИЋ
Структура пејзажа у књижевном делу
СЛОБОДАН Д. ЈОВАНОВИЋ
Contribution of Ben Jonson to development of the English Renaissance Comedy
СЛАЂАНА М. АЛЕКСИЋ
Теорија форми и садржина
АЛЕКСАНДРА С. КОСТИЋ ТМУШИЋ, ЈЕЛЕНА Д. МИХАЈЛОВИЋ
Хришћанска мисао у поезији Момчила Настасијевића
ИВАНА Н. БОЖОВИЋ
Бајалачка традиција у Русији
АНА M. АНДРЕЈЕВИЋ, МИРЈАНА Н. ЛОНЧАР ВУЈНОВИЋ
Generic mix in Chaucer’s The Canterbury Tales

Научна критика, осврти, прикази
РАДМИЛА M. ОБРАДОВИЋ
Француско-српска књижевна преплитања
ИВАН М. БАШЧАРЕВИЋ
У сусрет политичким графитима у Косовској Митровици
Преводи
РОВАН ФАЈЕРСТОУН
Џихад
Техничко упутство за израду радова