ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLIV(1), 2014. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др
Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.
Часопис излази полугодишње.

 

САДРЖАЈ

КЊИЖЕВНОСТ
ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ
Лиричност епског певања старца Милије
doi:10.5937/zrffp44-5896
СЛАВИЦА М. ДЕЈАНОВИЋ
„Деветсто петнаеста” Бранислава Нушића
doi:10.5937/zrffp44-5880
МАРИЈА Д. МИЉКОВИЋ
Прилог проучавању Маркових мегана на корпусу епских песама са Косова и Метохије
doi:10.5937/zrffp44-5894
МИРЈАНА Д. БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ
Жртвовање и саможртвовање кнеза Лазара у народној епици са хришћанског и паганског аспекта
doi:10.5937/zrffp44-5834
СЛАЂАНА В. АЛЕКСИЋ, ИВАНА Н. БОЖОВИЋ
Aнима Лазе Костића
doi:10.5937/zrffp44-5779
АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ
Вредности и недостаци енглеске драме рестаурације
doi:10.5937/zrffp44-5901
ЈЕЗИК
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ
Голубарска лексика Угљара код Приштине
doi:10.5937/zrffp44-5802
СОЦИОЛОГИЈА
ЗИНАИДА Т. ГОЛЕНКОВА, ЈУЛИЈА В. ГОЛИУСОВА
Прекаријат као нова друштвена група у глобалном друштву
doi:10.5937/zrffp44-6006
РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ
Графит-мурали као вид националног самоодржања /„ …јер одавде нема назад!” – српска Герника/
doi:10.5937/zrffp44-5904
ПЕТАР M. АНЂЕЛКОВИЋ
Домаћински дух и корупција
doi:10.5937/zrffp44-5849
САДУША Ф. РЕЏИЋ
Испитивање појединих аспеката родне социјализације студената с обзиром на припадност родној групи
doi:10.5937/zrffp44-5839
ДАЛИБОРКА Р. ПОПОВИЋ, СЛАЂАНА Н. ЗУКОВИЋ
Партнерство породице и школе у условима транзиције
doi:10.5937/zrffp44-5751
СРБОЉУБ Д. ДИМИТРИЈЕВИЋ
Породица као агенс социјализације у транзиционом друшву (социолошки аспект)
doi:10.5937/zrffp44-5903
ДЕЈАНА Б. НЕШИЋ
Инфотејмент у централним информативним емисијама најгледанијих националних емитера у Србији
doi:10.5937/zrffp44-5890
ПСИХОЛОГИЈА
МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ
Kвазинаучна психолоија eкономског неолиберализма
doi:10.5937/zrffp44-5947
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ
Клиничко преиспитивање теорије објектних односа
doi:10.5937/zrffp44-5940
ВЛАДИМИР М. ЈОВИЋ
Отворена питања психијатријске нозологије
doi:10.5937/zrffp44-5907
ИВАНА М. ЗУБИЋ, ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ, ДУШАН Љ. ТОДОРОВИЋ
Повезаност димензија партнерског афективног везивања и глобалног самопоштовања
doi:10.5937/zrffp44-5856
ИСТОРИЈА
МАРКО П. АТЛАГИЋ, ДАЛИБОР М. ЕЛЕЗОВИЋ
Срби у политичком и војном врху усташке Независне Државе Хрватске
doi:10.5937/zrffp44-5963
РАДМИЛО Б. ПЕКИЋ
Задужбина Јелене Лазаревић у Херцеговини
doi:10.5937/zrffp44-5771
ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
Налази из села Градац и Убоско на комуникацији Nаrona–Ad Zizio
doi:10.5937/zrffp44-5746
ИВАН М. БЕЦИЋ
Банка „Стара Србија”
doi:10.5937/zrffp44-5739
ДЕЈАН Р. ГАШИЋ
Друштвена критика у позној Византији под велом библијских поука (пример Алексија Макремволита)
doi:10.5937/zrffp44-5838
ФИЛОЗОФИЈА
АЛЕКСАНДАР М. ПЕТРОВИЋ
Философија образовања и људска слобода
doi:10.5937/zrffp44-5873
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
КАМЕНКО М. МАРКОВИЋ
Иван Ранчић – заборављени сликар цвећа и пејзажа
doi:10.5937/zrffp44-5769
НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
ЈОВАНА Д. БОЈОВИЋ
Монографија о срској народној књижевности
doi:10.5937/zrffp44-5822
СТАНКА Ј. СТОЛИЋ
Ново издање Капелијевог лексикона скраћеница
doi:10.5937/zrffp44-5889
Јелена Р. Ратковић-Стевовић

Декларација из Сан Франциска о процени вредности научног истраживања

doi:10.5937/ZRFFP44-5947