ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLII (2), 2012. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др
Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.

                                                                                                САДРЖАЈ

ЈЕЗИК
РАДМИЛА М. ОБРАДОВИЋ
O употреби парапрономиналних израза у Андрићевој приповеци „Љубав у касаби” и њиховом преношењу на француски језик
ДРАГАНА М. СПАСИЋ
An Aspect of Representing the Three Basic Syntactical Units
ЛАРИСА И. РАЗДОБУДКО ЧОВИЋ
Социокультурная информативность средств невербальной коммуникации в русском и сербском языках (на материале перевода на сербский язык драмы А.П.Чехова «Дядя Ваня»)
СЛОБОДАНКА Р. ЂОЛИЋ
Major Implications of Environmental Psychology within Intercultural Model of Teaching EFL as Global Language
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ
Прилог проучавању говора села Тамнича код Неготина
МИТРА М. РЕЉИЋ
Српски језик у ареалу Косова и Метохије: од надетничког до „конфесионалног”
КЊИЖЕВНОСТ
ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ
Косовска битка између историјских извора и епске легенде
МИРЈАНА Н. ЛОНЧАР-ВУЈНОВИЋ, АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ
A Concise Culture Review of Aboriginal and Australian Fiction
ЈАРОМИР A. ЛИНДА
Манојло Ђорђевић Призренац као уредник у чешко-руском часопису „Словенски свет” 1872. године
СЛАЂАНА М. АЛЕКСИЋ
Текст и контекст у савременој књижевно-теоријској мисли
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ
Развој представа о простору и времену у науци о књижевности
АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ, МИРЈАНА Н. ЛОНЧАР ВУЈНОВИЋ
Драма енглеског класицизма
АЗРА А. МУШОВИЋ
Бела богиња, Аријадна и мит о поетском „ја”
РАДОЈЕ В. ШОШКИЋ
„Браћа Карамазови” и „На отвореном друму”:морални императив Ф. М. Достојевског и Стива Тешића
ИСТОРИЈА
ДРАГИ Р. МАЛИКОВИЋ
Језуитски ред, његова организација и рад
ПЕДАГОГИЈА
САИТ З. КАЧАПОР
Сусретно планирање рада и евалуације у високошколским установама
РАДИВОЈЕ И. КУЛИЋ, САЊА М. ПАРТАЛО
Савремени токови предшколског васпитања
ПСИХОЛОГИЈА
БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ
Развој вербалних способности ученика осмогодишње школе
ДРАГАНА З. СТАНОЈЕВИЋ
Савремени модели позитивног менталног здравља
ЈЕЛЕНА Љ. МИНИЋ
Допринос Арона Антоновског савременом схватању здравља
СОЦИОЛОГИЈА
СТАНА Љ. СМИЉКОВИЋ
Утицај образовних и културних садржаја на свест Јужносрбијанаца о личном и колективном идентитету
РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ
Историјско-социолошки дискурс геноцида над српским народом
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
Слуге и господари у новом светском поретку
САДУША Ф. РЕЏИЋ
Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома
ИВАН М. БАШЧАРЕВИЋ
У прилог значају развоја упоредног метода у социологији
ФИЛОЗОФИЈА
ИРИНА Ј. ДЕРЕТИЋ
Платоново „оцеубиство” у Софисту
БОРИС Р. БРАТИНА
Фојербах, Маркс, други
Научна критика, осврти, прикази
УРОШ В. ШУВАКОВИЋ
Правда против моћи у разматрању Ноама Чомског и Мишела Фукоа
МИКОЊА В. КНЕЖЕВИЋ
Онтологија дијалошке узајамности
ГЛИГОР M. САМАРЏИЋ
Обиљежавање стогодишњице ослобођења Старе Србије у Балканским ратовима 1912–1913. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици
МИЛИЦА П. МИМОВИЋ
Лексика и ономастика Тамнича код Неготина
Техничко упутство за израду радова