ЗБОРНИК РАДОВА

Филозофског факултета Универзитета у Приштини

Број XLVI (2), 2016. година

ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник

Проф. др Бранко Јовановић

Заменик главног и одговорног уредника

Проф. др Урош Шуваковић

Редакција

Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, редовни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Мирјана Лончар Вујновић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, редовни професор; др Јасна Парлић Божовић, редовни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Глигор Самарџић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент.

Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.

Секретари редакције: Милош Јанковић, асис ент; Бобан С анојевић, лектор.

 

Садржај
Психологија
Милорад В. Тодоровић
Пубертет: побуна и одрастање
doi:10.5937/ZRFFP46-11770
Мирјана М. Станковић-Ђорђевић, Јасмина Ј. Недељковић
Самоефикасност, самостишавање и превладавање стреса код просветних радника града Пиротa
doi:10.5937/ZRFFP46-11771 
Јелена Љ. Минић, Биљана Н. Јаредић, Сузана Д. Колић
Неки корелати квалитета брака код становника
централног дела Косова и Метохије
doi:10.5937/ZRFFP46-11045 
Небојша М. Милићевић, Биљана С. Пејић, Мирослав Б. Комленић
Улога креативности и иновативности у савременом образовању
doi:10.5937/ZRFFP46-11772
Социологија
Данило Ж. Марковић
Цивилизација и етички аспекти еколошке безбедности
doi:10.5937/ZRFFP46-11774
Jeлeнa Р. Илић, Вeрoљуб С. Стaнкoвић, Иван Б. Петровић
Meдиjи и спoрт – мoгу ли jeдни бeз других
doi:10.5937/ZRFFP46-7301
Садуша Ф. Реџић
Биолошка условљеност родне социјализације
doi:10.5937/ZRFFP46-10847
Гордана В. Стојић
Теорија настанка постиндустријског друштва Данијела Бела
doi:10.5937/ZRFFP46-11775
София В. Бацанова
Субкультурa третьего возраста ‒ конструирование нового образа телесности
doi:10.5937/ZRFFP46-11776
Педагогија
Данијела Н. Василијевић, Љиљана М. Ђуровић
Вредности индивидуализације
у уџбеницима о природи и друштву
doi:10.5937/ZRFFP46-11778
Јасна Љ. Парлић Божовић, Јелена Љ. Парлић Милосављевић
Историјски приступ савременим концепцијама
перманентног учења у току процеса старења
doi:10.5937/ZRFFP46-11780
Звездан М. Арсић, Зорица Н. Савковић
Улога васпитача и учитеља у превазилажењу
дисконтинуитета између предшколске установе и школе
doi:10.5937/ZRFFP46-11798 
Жана П. Бојовић, Далиборка С. Пурић
Упоредна анализа Клафкијевог
и Хајмановог модела дидактике
doi:10.5937/ZRFFP46-11851
Весна Љ. Минић
Васпитање и образовање за демократију у Републици Србији
doi:10.5937/ZRFFP46-11799
Историја
Ђорђе Н. Ђекић
О утицају византијског на српско обичајно право у IX веку
doi:10.5937/ZRFFP46-11801
Радмило Б. Пекић
Становништво Гацка на раду у Дубровнику (XIV–XV вијек)
doi:10.5937/ZRFFP46-11853
Глигор М. Самарџић
Биљешке о комуникацији Невесиње–Anderba са успутним насељима
doi:10.5937/ZRFFP46-11855
Божидар В. Зарковић
Посед хиландарског пирга Хрусија
на Косову и Метохији у средњем веку
doi:10.5937/ZRFFP46-11857
Бојан Д. Ђокић
Злочин ОВК: гранатирање српске пијаце у селу Бресје
doi:10.5937/ZRFFP46-11861
Историја уметности
Каменко М. Марковић
Константин Калафатеану, великан румунске модерне умeтности
doi:10.5937/ZRFFP46-11867
Душко Р. Кузовић
Урбани развој цивилне вароши Ужице од XV до XVII века
doi:10.5937/ZRFFP46-11871 
Филозофија
Сергея В. Жиляков
Интерпретация культурно-исторических объектов как проблема герменевтического понимания
doi:10.5937/ZRFFP46-11872
Језик
Голуб М. Јашовић
Српска и албанска топонимија села Ослара код Бујановца
doi:10.5937/ZRFFP46-11873
Весна Ж. Богдановић, Ивана Ђ. Мировић
Колокације и типови колокација у уџбеницима стручног енглеског језика – квантитативна педагошка анализа
doi:10.5937/ZRFFP46-11874
Бошко Љ. Миловановић, Мирјана М. Стакић
Садржаји наставних програма српског језика и евроинтеграције
doi:10.5937/ZRFFP46-11899
Елена В. Литовченко
Сидоний Аполлинарий. Послание Турну
doi:10.5937/ZRFFP46-11883 
Књижевност
Слађана В. Алексић
Књижевнотеоријски и философски ставови Лазе Костића
doi:10.5937/ZRFFP46-11889
Александра С. Костић Тмушић
Похвала у структури житија јеромонаха Доментијана
doi:10.5937/ZRFFP46-11890
Мирјана М. Стакић
Стилска обележја приповедачког поступка у психолошкој приповеци у контексту наставног тумачења
doi:10.5937/ZRFFP46-11892
Александра В. Јовић
Духовни смисао живота и смрти у средњовековној поезији о Светом кнезу Лазару
doi:10.5937/zrffp46-11895
Татјана T. Костић
Петрарка – први модеран песник
doi:10.5937/ZRFFP46-11897
Информативни прилози, научне критике,
научне полемике, осврти, прикази
Александар М. Петровић
Идеја образованости и савремени свет
doi:10.5937/ZRFFP46-11898 
Упутство за пријављивање радова у Aseestantu