ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLV(1), 2015. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље:
др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни про фесор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Гли:ор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције
: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.

САДРЖАЈ

ИСТОРИЈА
ВЛАДАН Р. ВИРИЈЕВИЋ, ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ
Парламентарни избори у Беранском округу 1920. и 1923. године
doi:10.5937/zrffp45-8206
САША С. МАРКОВИЋ, АДЕЛА Ј. ЗОБЕНИЦА
Косовско предање као подстицај уравнотеженом карактеру идентитета – или поглед без претензија
 

doi:10.5937/zrffp45-6734

РАДМИЛО Б. ПЕКИЋ
Дубровачки антунин Галеацо Бруњоли из Мантове
doi:10.5937/zrffp45-6839
ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
Биљешке о путној станици и насељу Vindenis на комуникацији Naisus–Lisus (Један примјер из прве половине IV вијека)
doi:10.5937/zrffp45-8173
ОГЊЕН Б. ВУЈОВИЋ
О коренима и карактеру нормативног уређења кривичног дела крађе у традицији Душановог законодавства
doi:10.5937/zrffp45-9414
ВОЈЋЕХ С. ШЋЕПАЊСКИ
Србија 1914, Пољска 1939… Једно поређење
doi:10.5937/zrffp45-6452
СОЦИОЛОГИЈА
DANILO Ž. MARKOVIĆ
Universalization and virtualization of the market economy, financial and real economy and the concept of global sustainable development
doi:10.5937/zrffp45-9712
ОБРАД M. СТЕВАНОВИЋ
Ефекти албанског тероризма на Косову и Метохији
doi:10.5937/zrffp45-7341
MIRJANA S. RADOJIČIĆ
The European Union and the Kosovo Issue: An International Ethical Perspective
doi:10.5937/zrffp45-7157
ПЕДАГОГИЈА
БРАНКО Р. ЈОВАНОВИЋ, ИГОР Р. ЂУРИЋ
Одељењски старешина у систему васпитног рада школе
doi:10.5937/zrffp45-9733
ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ
Образовање и васпитање у делима Вићентија Ракића
doi:10.5937/zrffp45-8593
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ
Место психотерапије у померању психологије ка когнитивизму
doi:10.5937/zrffp45-9117
ЈЕЛЕНА Љ. МИНИЋ
Осећај породичне кохерентности и афективна везаност (породична и партнерска) адолесцената
doi:10.5937/zrffp45-7938
ЈЕЗИК
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ
Грнчарска лексика Подујева
doi:10.5937/zrffp45-9947
КЊИЖЕВНОСТ
АЛЕКСАНДРА С. КОСТИЋ ТМУШИЋ
Однос поезије и прозе у старој српској књижевности
doi:10.5937/zrffp45-7472
ДРАГАНА M. РАТКОВИЋ
Стваралаштво Александра Петрова и рецепција његовoг књижевног дела с посебним освртом на Пољску
doi:10.5937/zrffp45-7525
МАРИЈА Д. МИЉКОВИЋ
Љуба Краљевића Марка у епским народним песмама са Косова и Метохије (повод за сукоб и кључ разрешења)
doi:10.5937/zrffp45-9462
НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ
Раслојавање живота (Роман Сара Петра Сарића)
doi:10.5937/zrffp45-8894
БОРИС Р. БРАТИНА
Осврт на књигу Транзиција Уроша Шуваковића – Стрелом у срце општих места
doi:10.5937/zrffp45-9872
ДУШАН Д. МАРКОВИЋ
Русија у ХХI веку: проблеми идентификације и националних циљева
doi:10.5937/zrffp45-8175
МИЛЕНА Ж. ЖИКИЋ
Промишљање о жени на почетку XXI века
doi:10.5937/zrffp45-8676


Реч уредника