Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
Број XLIX (2), 2019. година

ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:
Проф. др Младен Јаковљевић


Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владимир Јовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, проф. др Божидар Зарковић, проф. др Марта Вукотић-Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, доц. др Наташа Бакић Мирић, доц. др Александра Костић Тмушић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Giada Goracci, University of Verona, Department of Foreign Languages and Literatures, Italy/Италијапроф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Сузана Савић, асистент.

САДРЖАЈ

ПРИЛОЗИ ИЗ ЛИНГВО-ЕТНОКУЛТУРОЛОГИЈЕ
Приредила Драгана И. Радовановић
Милина М. Ивановић Баришић, Драгана И. Радовановић
Становање у Ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект
doi:10.5937/zrffp49-22128
Гордана Р. Штрбац, Снежана Р. Штрбац
Терминологија куће и покућства у Ваљевској Подгорини
doi:10.5937/zrffp49-21449
Нина В. Аксић
Традиционалне друштвене игре у Србији
doi:10.5937/zrffp49-21612
Слађана В. Алексић
Хронотоп у теорији приповести и приповедања
doi:10.5937/zrffp49-21466
ЈЕЗИК
Горица Р. Томић
Творбено-семантичка анализа нових сливеница у српском језику
doi:10.5937/zrffp49-21405
КЊИЖЕВНОСТ
Ивана В. Ђурић Пауновић, Кристина И. Стевановић
Наративи о старости у времену транзиције
doi:10.5937/zrffp49-20986
Младен М. Јаковљевић
Трилогија Горменгаст: критички увиди у фантастични свет Мервина Пика
doi:10.5937/zrffp49-21858
Ана М. Андрејевић
Концепт времена и смрти у Шекспировим сонетима
doi:10.5937/zrffp49-21620
ИСТОРИЈА
Глигор М. Самарџић
О оријенталним култовима на југу провинције Далмације (Неколикo примјера из источне Херцеговине)
doi:10.5937/zrffp49-21592
Бранко А. Милетић
Законоправило Светог Саве (Светосавски Номоканон) и Законик Стефана Душана (Душанов законик) као извори српског права у средњовековној Србији
doi:10.5937/zrffp49-20654
ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Р. Требјешанин
Хуго Клајн – један од пионира социјалне патологије у Србији
doi:10.5937/zrffp49-22145
Јелена И. Давидовић Ракић, Сенка М. Костић
Ставови универзитетских предавача према студентској евалуацији наставног процеса
doi:10.5937/zrffp49-21290
Татјана С. Радојевић, Биљана Н. Јередић, Јелена Љ. Минић
Улога и значај слободног времена у животу младих
doi:10.5937/zrffp49-21593
ПЕДАГОГИЈА
Звездан М. Арсић, Вељко Р. Банђур
Развој дидактичког схватања
doi:10.5937/zrffp49-22144
Драгиша С. Вучинић
Проблеми учења математике у предметној настави и могућности њиховог превазилажења у контексту дидактичко-методичких поступака наставника
doi:10.5937/zrffp49-21594
Јелена С. Петровић, Даница М. Добросављевић, Мирјана M. Симић
Развој школства и педагогије у Србији у првој половини 20. века – најзначајнији научни и друштвени утицаји
doi:10.5937/zrffp49-21393
Љиљана С. Јерковић
Индивидуално планирана настава у свјетлу савремених дидактичких теорија
doi:10.5937/zrffp49-19104
ФИЛОЗОФИЈА
Бранкица В. Поповић
Актуелност Хобсове моралне и политичке филозофије
doi:10.5937/zrffp49-20484
Марио Н. Калик, Ратко M. Митровић
Друштвено-историјски развој и политика западне социјалдемократије и Социјалистичке интернационале (део први: период од I св. рата до 1989. године)
doi:10.5937/zrffp49-21279
ПРИКАЗИ
Здравко М. Делетић
Проф. др Владан Виријевић: Југословенско-турски економски односи 1918–1941. (Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2018)
приказ