Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
Број XLIX (1), 2019. година

ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:
Проф. др Младен Јаковљевић


Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владимир Јовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, проф. др Божидар Зарковић, проф. др Марта Вукотић-Лазар, проф. др Оливера Марковић Савић, доц. др Наташа Бакић Мирић, доц. др Александра Костић Тмушић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Giada Goracci, University of Verona, Department of Foreign Languages and Literatures, Italy/Италијапроф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Сузана Савић, асистент.

САДРЖАЈ

КЊИЖЕВНОСТ
Небојша Ј. Лазић
Достојевски: полифонија или дисхармонија (Поетика и композиција романа Зли дуси)
doi:10.5937/zrffp49-20901
Ана И. Стипанчевић
Утицај друштвеног контекста на функционалност породице и развој човекове личности у роману Хајнриха Бела Мишљења једног кловна
doi:10.5937/zrffp49-18794
Милица Б. Пасула
Јован Грчић и немачка књижевност
doi:10.5937/zrffp49-18042
Nenad E. Rizvanović
Poststrukturalističke analize uloge čitatelja
doi:10.5937/zrffp49-20579
ЈЕЗИК
Tatjana Lj. Glušac, Vesna B. Pilipović
English Language Student Teachers’ Pedagogical Beliefs: Susceptibility to Change and Sources of Change
doi:10.5937/zrffp49-20309
Nataša M. Bakić-Mirić, Mirjana N. Lončar-Vujnović
Some Implications for Using a Diagnostic Test in English Language Course at Post-Secondary Level
doi:10.5937/zrffp49-20409
Данијела Г. Кулић
Музика у настави енглеског језика
doi:10.5937/zrffp49-20417
Емилија Д. Реџић
Типови туђег говора у роману Митрова Америка Петра Сарића
doi:10.5937/zrffp49-20385
Александра М. Антић
Барокна геометрија реченице у делу Kратка всемирна историја (1831) Георгија Магарашевића
doi:10.5937/zrffp49-18895
ИСТОРИЈА
Глигор М. Самарџић
О култу Јупитера на југу провинције Далмације
doi:10.5937/zrffp49-20246
Марија В. Коцић, Далибор М. Елезовић
Увод у решавање питања сафавидског наслеђа (1721–1723) према британским изворима
doi:10.5937/zrffp49-19241
СОЦИОЛОГИЈА
Зоран Д. Недељковић
Фукујамино тумачење Токвиловог учења о нарави аристократије и демократије
doi:10.5937/zrffp49-19224
ПСИХОЛОГИЈА
Miljana S. Pavićević, Jelena Lj. Minić
Anxiety and Reinforcement Sensitivity in Adolescents
doi:10.5937/zrffp49-18622
Мина Б. Симатковић
Брига о старим лицима у систему социјалне заштите Републике Србије
doi:10.5937/zrffp49-20219
ПЕДАГОГИЈА
Александра Р. Трбојевић
Садржаји друштвених наука у уџбенику природе и друштва из угла ученика
doi:10.5937/zrffp49-18127
Гордана И. Николић, Дејан М. Ђорђић, Јасмина М. Ковачевић
Место специјалних школа у инклузивном образовању
doi:10.5937/zrffp49-19176
Петар М. Илић
Дидактичко-методичка вредност уџбеника Теорија нотног певања Исидора Бајића
doi:10.5937/zrffp49-20523
ПРИКАЗ
Милица М. Михајловић
О Говору Новог Сада  (ур. Жарко Бошњаковић, Говор Новог Сада, свеска 1: Фонетске особине, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, 348 стр.)
приказ