Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
Број XLVIII (1), 2018. година

ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:
Доц. др Младен Јаковљевић

 

Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владимир Јовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, доц. др Наташа Бакић Мирић, доц. др Александра Костић Тмушић, доц. др Божидар Зарковић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Марта Вукотић, доц. др Оливера Марковић Савић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia/Италија; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Сузана Савић, асистент.

САДРЖАЈ

ЈЕЗИК
Александра М .Радовановић
Још један осврт на футур у енглеском језику
doi:10.5937/zrffp48-16430
Ивана Р. Глигоријевић
Хетеростереотипи о оријенталним језицима у мрежи вербалних асоцијација
doi:10.5937/zrffp48-15758
Ана И. Стипанчевић
Улога и значај аутентичних текстова у настави немачког језика – резултати квалитативног истраживања
doi:10.5937/zrffp48-15789
КЊИЖЕВНОСТ
Младен М. Јаковљевић
Сер Гавејн и Зелени витез: тумачења и значења
doi:10.5937/zrffp48-16461
Александра Н. Соврлић
Пословице и изреке у Сремчевом „Вукадину“ – заступљеност и функција
doi:10.5937/zrffp48-15892
СОЦИОЛОГИЈА
Марија Д. Сакач, Саша С. Марковић, Миа Р. Марић
Однос традиционалне и савремене породице у контексту анализе димензија породичног живота студената у Војводини
doi:10.5937/zrffp48-15352
Садуша Ф. Реџић
Аспекти полног морала младих у родној перспективи
doi:10.5937/zrffp48-15922
ИСТОРИЈА
Владан А. Виријевић, Немања Ф. Трифуновић
Одјек и последице Резолуције Информбироа у Краљеву и околини
doi:10.5937/zrffp48-16465
Глигор М. Самарџић
О традицији земљорадње са југа провинције Далмације (Примјери са источне обале Јадрана и његовог залеђа)
doi:10.5937/zrffp48-16314
Бранислава Р. Коњевић, Даница М. Добросављевић
Сремски добровољачки одред у Првом светском рату
doi:10.5937/zrffp48-14127
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Марта М. Вукотић-Лазар, Александра В. Јовић
Делегации Сербии и Черногории на Втором Всеславянском съезде и Всероссийской этнографической выставке в Москве 1867 года
doi:10.5937/zrffp48-16656
ПСИХОЛОГИЈА
Кристина Ж. Ранђеловић, Душан Ј. Ранђеловић, Бојана Д. Димитријевић
Тражење сензација и анксиозност код наркомана
doi:10.5937/zrffp48-16699
ПЕДАГОГИЈА
Тамара Михайловна Стручаева
Методическая поддержка магистрантов в вузе и в послевузовский период
doi:10.5937/zrffp48-16317
Татјана С. Радојевић, Татјана П. Компировић
Психосоцијана клима и њен утицај на развој комуникационих компетенција ученика
doi:10.5937/zrffp48-16700
Слађана С. Станковић, Ирена Б. Голубовић-Илић
Осавремењавање универзитетске наставе интеграцијом студијских предмета
doi:10.5937/zrffp48-16048
Љиљана С. Јерковић
Индивидуално планирана настава у свјетлу дидактичких парадигми и савремених наставних система
doi:10.5937/zrffp48-15008
Iljaz A. Osmanlić, Mirsada S. Zukorlić
Education for a Civil Society
doi:10.5937/zrffp48-14834
ПРИЛОЗИ
Дејан Р. Гашић
Држава и друштво на Балкану (XIV – XVII век) – пре и након успостављања османске владавине
приказ
Милица М. Михајловић
Aлександар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника (Ниш, Филозофски факултет, 2017, 191. стр.)
приказ