ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLIII (2), 2013. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др
Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.
Часопис излази полугодишње.
http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/
Радови објављени у овом часопису се не смеју прештампавати, било у целини, било у деловима, без изричите сагласности издавача. Радови се не хоноришу. Оцене изнесене у чланцима лични су ставови писаца, засновани на њиховим истраживањима и не изражавају мишљење нити Редакције, нити установе у којој су аутори запослени.

САДРЖАЈ

ПЕДАГОГИЈА
БРАНКО Р. ЈОВАНОВИЋ, ДРАГИША С. ВУЧИНИЋ
Смисао и карактеристике педагошких принципа у концепцији хуманистички усмереног васпитања
ЗВЕЗДАН М. АРСИЋ, ДРАГИША С. ВУЧИНИЋ
Индивидуализована настава у функцији подстицања развоја даровитости и креативности код ученика
ПРЕДРАГ Ж. ЖИВКОВИЋ
Тацитно знање наставника: пролегоменски приступ
МИРЈАНА M. СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ
Партнерство наставника и родитеља као услов образовне инклузије
ИЛИНКА Б. МУШИКИЋ ПОПОВИЋ, САИТ З. КАЧАПОР
Школство и просвета у Ибарском Колашину 1918–1941.

ИСТОРИЈА
МАРКО П. АТЛАГИЋ, ДАЛИБОР М. ЕЛЕЗОВИЋ
Србија у записима Кира Петрова
ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ
Сто година државне гимназије у Беранама
БОЖИДАР В. ЗАРКОВИЋ
Велика Хоча и зачеци црквеног поседа у Метохији
РАДМИЛО Б. ПЕКИЋ
Пословање и завјештање Братослава Предојевића трговца у Приштини и Новом Брду
СОЊА З. СТАМЕНКОВИЋ, ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
Остава римског новца из средине III вијека са локалитета Изворе код Косовске Митровице
САША Д. СТАНОJЕВИЋ
Утицај италијанско-турског рата на прилике у Србији у извештајима руског посланика у Београду Н. Г. Хартвига

ПСИХОЛОГИЈА
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ
Комплекс мушкости: од реалне дискриминације до несвесне реализације
БОЈАН Р. ЛАЛИЋ, ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ
Контакт и религиозност као предиктори интергрупних ставова у конфликтној средини

СОЦИОЛОГИЈА
УРОШ В. ШУВАКОВИЋ
Сукоб транзиционих последица и прокламованих европских вредности као главни узрок континуиране дестабилизације југозападног Балкана
СНЕЖАНА М. МИЛИВОЈЕВИЋ
Традиционално наслеђе и „друштво спектакла”
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
Савремено образовање и религијска настава у Србији
СЛАВОЉУБ М. МИЛОВАНОВИЋ
Дигитална подела у Србији из демографске перспективе
ОЛИВЕРА С. МАРКОВИЋ САВИЋ
Радни статус жена са села северног Косова и Метохије
САДУША Ф. РЕЏИЋ
Морал Срба – стереотип, или научна истина?
БРАНИСЛАВА Б. КРАГОВИЋ
Критичко разматрање улоге друштвених мрежа у „Арапском пролећу”
МИХАЈЛО П. МАНИЋ
(Не)оправданост постојања средстава масовног комуницирања – теоријске претпоставке медијског идентитета

ФИЛОЗОФИЈА
БРАНКИЦА В. ПОПОВИЋ
Хусерловa критикa појма европских наука
АЛЕКСАНДАР М. ПЕТРОВИЋ
Расправа о неразумљивости философије

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
БРАНКА М. ГУГОЉ, ДАНИЈЕЛА Т. ТЕШИЋ РАДОВАНОВИЋ
О пореклу Антинојевог култа у римском насељу код Сочанице
ЖИВОЈИН Р. АНДРЕЈИЋ
Живопис Богородичине цркве у Велући

ЈЕЗИК
ДРАГАНА М. СПАСИЋ, БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ
Сликовне метафоре у српском и енглеском језику: од воћа и поврћа ка људском телу
РАДМИЛА В. ЖУГИЋ
Употреба падежа у писаном изражавању студената на подручју призренско-тимочког дијалекта
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ
Дијалекатски и покрајински обележена лексика у стихозбирци Страори Р. Поповића
АНА М. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ
Функционално-семантичко поље вербалне интензификације у савременом српском језику
БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ
O контрастирању језикâ, још једном
РУЖИЦА Ж. МИРИЛОВ
Сложена реченица са саставним клаузама у језику савремених прозних писаца Давида Албахарија, Владана Матића и Горана Петровића
ЈЕЛЕНА Б. БАБИЋ АНТИЋ
Jeзик, род и образовање: став студената Филозофског факултета у Косовској Митровици по питању родних теорија и њиховом значају у језику и образовању

KЊИЖЕВНОСТ
ВАЛЕНТИНА Д. ПИТУЛИЋ
Традиционално наслеђе Срба са Косова и Метохије у прози Јанићија Поповића
ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ
Речи истине (Књига проповједникова, тумачење)
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ
Златно руно као rite of passage
СЛАЂАНА М. АЛЕКСИЋ
Онтологија постмодерне теорије приче и приповедања
MЛAДEН М. JAКOВЉEВИЋ
Mитски хeрoj у Црнom цвetу Бoбaнa Кнeжeвићa
АЛЕКСАНДРА В. ЈОВИЋ
Акатист као жанр црквене химнографије
МАЈА М. АНЂЕЛКОВИЋ
Тематски оквир Венцловићевих беседа на Божић
АЗРА А. МУШОВИЋ
„Шта урадити с бесом?” – психичка осмоза, Силвија Плат и Вирџинија Вулф
ДРАЖЕН Г. ЈАШОВИЋ
Техника фантастике у анализи приповетке „Пад куће Ушера“ Е. А. Поа

НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
САША Д. СТАНОЈЕВИЋ
Поводом педесетогодишњице Зборника радова филозофског факултета (1963–2013)
РАДМИЛА Р. ОБРАДОВИЋ
Душан A. Јањић: У европском видокругу
РАДМИЛА В. ЖУГИЋ
Драган Радовић (ур.). Наше стварање
МИЛЕНА Ж. ЖИКИЋ
Портрети познатих и успешних жена у историји
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ
Зборник о песништву савременог класика
ТАЊА З. МИЛОСАВЉЕВИЋ
Речник говора северне Метохије

Списак рецензената у 2013. години
Техничко упутство за израду радова