Зборник радова Филозофског факултета у Приштини

Број XLVII (4), 2017. година

ISSN 0354-3293

eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:

Доц. др Младен Јаковљевић

 

Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владимир Јовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, доц. др Александра Костић Тмушић, доц. др Божидар Зарковић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Марта Вукотић, доц. др Оливера Марковић Савић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Nataša Bakic-Mirić, Foreign Language Center, Bologna, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia/Италија; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Сузана Савић, асистент.

САДРЖАЈ

СОЦИОЛОГИЈА
Ирина Владимировна Троцук
Евгения Александровна Савельева
Структура российского интернет-сообщества по критерию мотивов и видов гражданской активности  (результаты эмпирической апробации одного подхода
doi:10.5937/zrffp47-15121
ФИЛОЗОФИЈА
Ирина Ј. Деретић
Да ли је Одисеј филозоф?
doi:10.5937/zrffp47-15704
ИСТОРИЈА
Здравко М. Делетић
Владан А. Виријевић
Историчар и савременост
doi:10.5937/zrffp47-15392
Глигор М. Самарџић
Римска комуникација Sаllunto–Bersumno–Scodra
doi:10.5937/zrffp47-15511
Весна С. Зарковић
Оснивање и рад Српске књижаре у Солуну (1890 – 1896)
doi:10.5937/zrffp47-15583
ПЕДАГОГИЈА
Татьяна Викторовна Яковлева
Вера Владимировна Демичева
Ольга Ивановна Еременко
Региональный языковой материал как объект изучения в начальной школе
doi:10.5937/zrffp47-15516
Душан П. Ристановић
Структура активности у пројектном моделу наставе природе и друштва
doi:10.5937/zrffp47-13983
Биљана М. Павловић
Драгана Ј. Цицовић Сарајлић
Национално васпитање на основама српске уметничке музике у основној школи
doi:10.5937/zrffp47-13953
КЊИЖЕВНОСТ
Небојша Ј. Лазић
Хајдегер и деконструкција
doi:10.5937/zrffp47-15904
Слободан В. Владушић
Промена кнцепта поезије у позним збиркама Васка Попе
doi:10.5937/zrffp47-15282
Драгомир Ј. Костић
Кад народ проговори (Роман Пролом Бранка Ћопића)
doi:10.5937/zrffp47-15393
Ана М. Андрејевић
Физичка пројекција смрти у трагедији Магбет
doi:10.5937/zrffp47-15731
Марија Д. Миљковић
Задушнице у селу Ладовица – некад и сад
doi:10.5937/zrffp47-14922
Снежана Ј. Милојевић
Функција анђела у опису страдања и смрти код Данила Другог и Даниловог Ученика
doi:10.5937/zrffp47-14225
ЈЕЗИК
Голуб М. Јашовић
Творбена структура мушких и женских личних имена забележених у сливу реке Косанице
doi:10.5937/zrffp47-14297
Јелена Р. Даниловић Јеремић
Лексичко-морфолошке везе и  учење енглеског језика
doi:10.5937/zrffp47-15353
Анита В. Јанковић
Анализа кохезивних средстава у кратком тексту на примеру драме „Виски. Без воде. Без леда.“ Тома Харта
doi:10.5937/zrffp47-15560
Никола Н. Данчетовић
Анализа фонетско-фонолошке перцепције енглеских монофтонга на терцијарном нивоу учења
doi:10.5937/zrffp47-13395
Вишња Б. Вишњевац
Древнерусские экзистенциальные предложения
doi:10.5937/zrffp47-15351
ПРИЛОЗИ
Никола Р. Живић
Село у социолошком огледалу Срђана Шљукића и Дејана Јанковића (Нови Сад, 2015: Mediterran Publishing, 329 стр.)
приказ
Кристијан Е. Векоњ
Младен Јаковљевић: Алтернативне стварности Филипа К. Дика, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2015, 235 стр.
приказ
Александра С. Радосављевић
Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012), Београд: Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, 2015, 250 стр.
приказ
Никола Н. Степић
Corrigendum
doi:10.5937/zrffp47-15505

 

Рецензенти у 2017. години.