ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLIII (1), 2013. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, ревовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, доцен; др Микоња Кнежевић, доцен; др Глигор Самарџић, доцен.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др АнаFолий Василъевич Дмитриев, почисни члан РАН, Москва, Русија; Проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; Проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; Проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; Проф. др Ангелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Xалканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, иносFрани члан САНУ, Институт заславистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский Государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.

 

САДРЖАЈ
ЈЕЗИК
МИЛЕТА Д. БУКУМИРИЋ
ЧЕДОМИР С. СТОЈМЕНОВИЋ, БОЈАНА Ч. СТОЈМЕНОВИЋ
РАДМИЛА M. ОБРАДОВИЋ
RADMILA M. OBRADOVIĆ, IVANA M. JOVANOVIĆ MILJKOVIĆ
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ
САЊА Д. МИКЕТИЋ, ЈЕЛЕНА Р. РАТКОВИЋ СТЕВОВИЋ
СНЕЖАНА М. ЗЕЧЕВИЋ
НИКОЛА Н. ДАНЧЕТОВИЋ
KЊИЖЕВНОСТ
ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ
MIRJANA N. LONČAR-VUJNOVIĆ, ANA M. ANDREJEVIĆ
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ
MЛАДЕН M. JАКОВЉЕВИЋ
SLOBODAN D. JOVANOVIĆ
СЛАЂАНА М. АЛЕКСИЋ
МАРИЈА Д. МИЉКОВИЋ
АЗРА А. МУШОВИЋ
СОЦИОЛОГИЈА
ВИКТОР М ИХАЙЛОВИЧ ЮРЧЕНКО
ДАНИЛО Ж. МАРКОВИЋ
ПЕТАР М. АНЂЕЛКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР В. КОСТИЋ
ИСТОРИЈА
МАРКО П. АТЛАГИЋ, ДАЛИБОР М. ЕЛЕЗОВИЋ
САША С. МАРКОВИЋ
ПСИХОЛОГИЈА
БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ
ЈЕЛЕНА Б. ГРУБАЧИЋ, МИЛАНКО Д. ЧАБАРКАПА
ДРАГАНА З. СТАНОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ Ж. КРСТИЋ, БИЉАНА Н. ЈАРЕДИЋ
КРИСТИНА М. РАНЂЕЛОВИЋ, ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ
ОЛИВЕРА Б. РАДОВИЋ
ТИЈАНА Р. ТОДИЋ
ПЕДАГОГИЈА
ПРЕДРАГ Ж. ЖИВКОВИЋ
НАУЧНА КРИТИКА, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
ДУШАН ИВАНИЋ
ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
Фирентинци на Балкану
РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ