ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLIV (3), 2014. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за
славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.
Часопис излази три пута годишње.
http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/

САДРЖАЈ

КЊИЖЕВНОСТ
ДАНИЦА Т. АНДРЕЈЕВИЋ, АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ
Метаисторијска пројекција рата Милоша Црњанског
doi:10.5937/zrffp44-6922
ДРАГОМИР Ј. КОСТИЋ
Оклахома – Аушвиц (Америка, први Кафкин роман)
doi:10.5937/zrffp44-6435
МИРЈАНА Н. ЛОНЧАР-ВУЈНОВИЋ
Модерне психоаналитичке теорије и експериментална проза
doi:10.5937/zrffp44-7385
НЕБОЈША Ј. ЛАЗИЋ
Профетско писмо Борислава Пекића: Нови Јерусалим или Нови Вавилон? (Време и простор у Златном руну)
doi:10.5937/zrffp44-7120
ЈЕЗИК
РАДМИЛА М. ОБРАДОВИЋ
Јeu de couleurs dans le roman Le Petit Prince de Saint-Exupéry
doi:10.5937/zrffp44-6450

 

МИТРА М. РЕЉИЋ
„Ни тамо ни овамо” (језичке манифестације располућеног идентитета или грешке у самопоимању)
doi:10.5937/zrffp44-7119
БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ
О (могућем) опсегу категорије house
doi:10.5937/zrffp44-7057
ИСТОРИЈА
САША С. МАРКОВИЋ, МИХАЕЛ Т. АНТОЛОВИЋ
Уметничко стваралаштво као (не)остварени домет националног израза Срба уочи почетка Првог светског рата
doi:10.5937/zrffp44-6449
ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
О привредним приликама у долини Требишњице у античко доба
doi:10.5937/zrffp44-7024
МАРИЈАНА Ж. МЛАЂЕНОВИЋ, ГЛИГОР М. САМАРЏИЋ
Намјесништво и инфраструктурни развој у провинцији Горњи Илирик/Далмацији у време Публија Корнелија Долабеле
doi:10.5937/zrffp44-6973
СОЦИОЛОГИЈА
SERGEY A. KRAVCHENKO
The Birth of ‘Arrow of Time’ Scientific Knowledge
doi:10.5937/zrffp44-7024
СНЕЖАНА М. МИЛИВОЈЕВИЋ
Промене у савременом породичном животу и трансформација породице и домаћинства у Србији
doi:10.5937/zrffp44-7024
ЕЛЕНА М. ШЕРМАН
Священный брак и имидж политика Ритуални брак и политички имиџ
doi:10.5937/zrffp44-6277
НЕМАЊА Ј. ГЛИГОРИЈЕВИЋ. МИЛОШ Љ. ПАВЛОВИЋ, ТАЊА М. ВУЈОВИЋ
Методолошки институционализам у контексту еволуције економске науке
doi:10.5937/zrffp44-6831
ЂОКИЦА Р. ЈОВАНОВИЋ
О жртвовању и самоодржању — Једно тумачење
doi:10.5937/zrffp44-7024
TANJA T. PRODOVIĆ, DRAGANA IGNJATOVIĆ RISTIĆ, BILJANA T. PRODOVIĆ MILOJKOVIĆ
Bio-psycho-social Concept of Ageing
doi:10.5937/zrffp44-7092
ПСИХОЛОГИЈА
МИЛОРАД В. ТОДОРОВИЋ, ВЛАДИМИР M. ЈОВИЋ
Психологија између психичке и реалне реалности – коју реалност психологија истражује?
doi:10.5937/zrffp44-6308
БЛАГОЈЕ В. НЕШИЋ
Трансферни ефекти обуке о преламању светлости на гађање циља у води
doi:10.5937/zrffp44-5763
МИЛА С. АЛЕЧКОВИЋ НИКОЛИЋ
Дијагноза психопатиjе: зашто психијатар и психолог морају да познају етичке доктрине
doi:10.5937/zrffp44-6593
КРИСТИНА М. РАНЂЕЛОВИЋ, ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ
Упитник социјалне вероватноће и потенцијалних последица – провера поузданости и валидности на српској популацији
doi:10.5937/zrffp44-7085
TИЈАНА Р. ТОДИЋ ЈАКШИЋ, ЈЕЛЕНА Д. ЈЕВРЕМОВИЋ
Карикатура – забава, уметност и научни допринос
doi:10.5937/zrffp44-6267
НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
KJELL MAGNUSSON
Глобализација и десуверенизација
Globalization and Sovereignty Decline
doi:10.5937/zrffp44-7332

 

РАДОВАН БАКИЋ
Монографија за историјско памћење
doi:10.5937/zrffp44-7474

 

Списак рецензената у 2014. години
Упутство за пријављивање радова у Aseestantu