Зборник радова Филозофског факултета у Приштини

Број XLVII (1), 2017. година

ISSN 0354-3293

eISSN 2217-8082

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић

Заменик главног и одговорног уредника:

Доц. др Младен Јаковљевић

 

Чланови редакције, Филозофски факултет, Косовска Митровица:

Проф. др Благоје Нешић, проф. др Драгана Спасић, проф. др Јасна Парлић-Божовић, проф. др Владан Виријевић, проф. др Голуб Јашовић, проф. др Небојша Лазић, доц. др Александра Костић Тмушић, доц. др Божидар Зарковић, доц. др Јелена Бајовић, доц. др Марта Вукотић, доц. др Оливера Марковић Савић, доц. др Неџиб Прашевић.

Чланови редакције из иностранства:

Prof. dr Laurence Armand French, Justiceworks Institute, University of New Hampshire, Durham, USA/САД; prof. dr Alexandra Perović, University College London, Division of Psychology and Language Sciences, United Kingdom/Уједињено Краљевство; prof. dr Sara Corrizzato, L’Università di Verona, Italia/Италија; prof. dr Nataša Bakic-Mirić, Foreign Language Center, Bologna, Italia/Италија; prof. dr Davronzhon Erkinovich Gaipov, University Suleiman Demirel, Almaty, Kazakhstan/Казахстан; доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Велико Трново, България/Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France/Француска; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia/Италија; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Росси́я/Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, România/Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Росси́я/Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за Jалканистику Пољске академије наука, Poznań, Polska/Пољска; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Deutschland/Немачка; доц. др Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Росси́я/Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Беларусь/Белорусија.

Секретари: Дејан Гашић, асистент;  Милош Јанковић, асистент.

Садржај

Психологија
Милорад В. Тодоровић
Социјализација схваћена на динамски начин
doi:10.5937/zrffp47-12555
Историја
Глигор М. Самарџић
О нумизматичким налазима са југа провинције Далмације (примјери са подручја источне Херцеговине)
doi:10.5937/zrffp47-13036
Марија В. Коцић
Ватикан од Утрехта до Раштата из перспективе Кристијана Кола, представника Велике Британије у Венецији
 

doi:10.5937/zrffp47-12223

Педагогија
Живорад М. Марковић, Весна С. Трифуновић
Пол и насиље међу ученицима основношколског узраста
doi:10.5937/zrffp47-12473
Књижевност
Владислава С. Гордић Петковић
Мотив виртуелне егзистенције у савременом српском роману
doi:10.5937/zrffp47-12964
Јована Н. Бандић
Слика Другог у роману Очеви и оци Слободана Селенића
doi:10.5937/zrffp47-12242
Снежана С. Лакета
Преглед важније литературе о десетерачкој народној епици
doi:10.5937/zrffp47-12225
Језик
Мирна М. Видаковић, Зора Д. Трнинић Јањић
Вербални мамци у рекламним огласима на енглеском и српском језику
 

doi:10.5937/zrffp47-12305

Весна Б. Пилиповић, Татјана Љ. Глушац
„Критични период“ у избору стратегија за учење страног језика
doi:10.5937/zrffp47-13143
Оља Р. Милошевић
Xуманистички приступ у настави страног језика (из перспективе наставника)
doi:10.5937/zrffp47-12218
Панајотис Г. Асимопулос
Морфосинтаксички и лексички подаци у српским спортским листовима
doi:10.5937/zrffp47-12861
Лидија С. Орчић, Адмир Р. Горчевић
Метафора у терминолошким колокацијама у енглеском и њихови преводни еквиваленти у српском језику
 

doi:10.5937/zrffp47-12461

Исидора Милић
Деловање афективних фактора на усвајање енглеског и руског језика у основношколском образовањуАлександра Радовановић
Семантички статус футура I – временска или модална категорија
doi:10.5937/zrffp47-13283

 

 

doi:10.5937/ZRFFP47-13199

Информативни прилози, научне критике, научне полемике, осврти, прикази
Ема Љ. Миљковић, Јонут Ц. Кожокару
Југословенско-румунски односи према румунској дипломатској грађи о Балкану (1939)
doi:10.5937/zrffp47-12860