ЗБОРНИК РАДОВА
Филозофског факултета Универзитета у Приштини
Број XLIV (2), 2014. година.
ISSN 0354-3293
eISSN 2217-8082
Главни и одговорни уредник
Проф. др Бранко Јовановић
Заменик главног и одговорног уредника
Проф. др Урош Шуваковић
Редакција
Чланови редакције из земље: др Бранко Јовановић, редовни професор; др Урош Шуваковић, ванредни професор; др Абдулах Мушовић, редовни професор; др Радмила Обрадовић, редовни професор; др Валентина Питулић, редовни професор; др Душан Берић, ванредни професор; др Мирослав Крстић, ванредни професор; др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор; др Јасна Парлић-Божовић, ванредни професор; др Голуб Јашовић, ванредни професор; др Микоња Кнежевић, доцент; др Глигор Самарџић, доцент.
Чланови редакције из иностранства: доц. др Стефан Иванов Анчев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска; проф. др Зинаида Тихоновна Голенкова, заменик директора Института за социологију Руске академије наука, Москва, Русија; проф. др Миомир Дашић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др Анатолий Василъевич Дмитриев, дописни члан РАН, Москва, Русија; проф. др Зоран Лакић, редовни члан ЦАНУ, Подгорица, Црна Гора; проф. др John Laughland, Director of Studies at the Institute of Democracy and Cooperation, Paris and research member of the Centre for the History of Central Europe at the Sorbonne (Paris IV), Paris, France; prof. dr Barbara Lomagistro, Facoltà di lingue e litterature straniere, Bari, Italia; проф. др Валерий Андреевич Мансуров, Институт за социологију РАН, председник Руске асоцијације социолога, Москва, Русија; др Миодраг Милин, саветник Румунске академије наука – Темишварски огранак, Темишвар, Румунија; проф. др Энгелина Сергеевна Смирнова, инострани члан САНУ, Катедра за историју руске уметности МГУ им. Ломоносов, Русија; dr Wojciech Szczepański, Комисија за балканистику Пољске академије наука, Poznań, Poland; prof. dr Gabriella Schubert, инострани члан САНУ, Институт за славистику, Филозофски факултет Универзитета „Фридрих Шилер” у Јени, Немачка; доц. др. Андрей Артемович Тащиан, Кубанский государственный университет, Краснодар, Русија; проф. др Светлана Михайловна Толстая, инострани члан САНУ, Институт за славистику РАН, Москва, Русија; проф. др Иван Чарота, инострани члан САНУ, Белоруски државни универзитет у Минску, Белорусија.
Секретари редакције: Милош Јанковић, асистент; Бобан Станојевић, лектор.
Часопис излази три пута годишње.

Радови објављени у овом часопису се не смеју прештампавати, било у целини, било у деловима, без изричите сагласности издавача. Радови се не хоноришу. Оцене изнесене у чланцима лични су ставови писаца, засновани на њиховим истраживањима и не изражавају мишљење нити Редакције, нити установе у којој су аутори запослени.

САДРЖАЈ

СОЦИОЛОГИЈА
ИРИНА В. ТРОЦУК
«Тексты» и «знаки»: Критерии выбора аналитического потхода
doi:10.5937/zrffp44-6595
ЈОВАН Р. БАЗИЋ, ВЕРОЉУБ С. СТАНКОВИЋ, ПЕТАР Д. ПАВЛОВИЋ
Студенти о политици и националној идентификацији у спорту
doi:10.5937/zrffp44-6602
НАДА Г. НОВАКОВИЋ
Жене, транзиција и штрајкови у Србији
doi:10.5937/zrffp44-6284
ЗОРАН Б. ЈЕВТОВИЋ
Сан о објективности – мит једне професије
doi:10.5937/zrffp44-6146
ОЛИВЕРА С. МАРКОВИЋ-САВИЋ
Предузетничке инкликације жена са села
doi:10.5937/zrffp44-6271
ИСТОРИЈА
РАДМИЛО Б. ПЕКИЋ
Моналдо Виганти из Пезара, апотекар у средњовјековном Дубровнику
doi:10.5937/zrffp44-6528

 

МИЛАН Н. ПАЛЕВИЋ, ЗОРАН Б. ЈЕРОТИЈЕВИЋ, ЖАКЛИНА С. СПАЛЕВИЋ
Милован Миловановић и српска спољна политика од Берлинског конгреса до 1912. године
doi:10.5937/zrffp44-5819
ДРАГАНА J. ЈАЊИЋ
Разлози установљења Звечанске епископије
doi:10.5937/zrffp44-6477
МИРОСЛАВ Д. ПЕШИЋ
Прва законодавна
скупштина у Кнежевини Србији и доношење органских закона из 1870. године
doi:10.5937/zrffp44-5767
МИРОСЛАВ М. ПОПОВИЋ
Основне норме грађанског судског поступка у Кнежевини Србији 1838–1846. године
doi:10.5937/zrffp44-6436
ФИЛОЗОФИЈА
СВЕТЛАНА Д. ЗЕЧЕВИЋ
Логички емпиризам и принцип провјерљивости
doi:10.5937/zrffp44-6273
ПСИХОЛОГИЈА
ВЛАДИМИР М. ЈОВИЋ
DSM-5: Преглед методолошког поступка
doi:10.5937/zrffp44-6299
БИЉАНА Н. ЈАРЕДИЋ, ДРАГАНА З. СТАНОЈЕВИЋ, OЛИВЕРА Б. РАДОВИЋ
Социо-демографске карактеристике као детерминанте квалитета живота и депресивности старих у Србији
doi:10.5937/zrffp44-6343
ПЕДАГОГИЈА
БОШКО Љ. МИЛОВАНОВИЋ
Значај читанке за млађе разреде са становишта циља образовања
doi:10.5937/zrffp44-6275
ЈЕЗИК
ДРАГАН В. ЛИЛИЋ
Властита имена у сатиричном делу „Ружан сан” Д. М. Форског
doi:10.5937/zrffp44-6007
РАДМИЛА В. ЖУГИЋ
Синонимија у лексичко-семантичкој групи пејоратива за женска лица у јабланичком говору
doi:10.5937/zrffp44-6280
АНА М. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ
Прагматичко-семантичка анализа асеверативних партикула у савременом српском језику
doi:10.5937/zrffp44-6481
БРАНИСЛАВА М. ДИЛПАРИЋ
Критеријуми за одређивање меронимије денотата ’кућа’ у фази одабира и организације истраживачке грађе: проблеми и дилеме
doi:10.5937/zrffp44-6420
КЊИЖЕВНОСТ
ИРИНА Н. АНТАНАСИЕВИЧ
Русская эми:рация на Балканах: проблема понимания и взаимопроникновения культур
doi:10.5937/zrffp44-5928
МИЛЕНА М. КОСТИЋ
Шекспирове историјске драме: глорификација или субверзија владајуће идеологије?
doi:10.5937/zrffp44-6371
ЈЕЛЕНА С. МЛАДЕНОВИЋ
Дубровачке слике и прилике (1800. – 1880.) Јосипа Берсе – једна текстолошка анализа
doi:10.5937/zrffp44-6367
СТЕФАН П. ПАЈОВИЋ
(Пре)обликовање хумора у Саут парку кроз помињање књижевности
doi:10.5937/zrffp44-6372
НАУЧНE КРИТИКE, НАУЧНЕ ПОЛЕМИКЕ, ОСВРТИ, ПРИКАЗИ
УРОШ В. ШУВАКОВИЋ
Истраживање нових друштвених (политичких) покрета као протагониста социјалног инжењеринга
doi:10.5937/zrffp44-6763

 

МИКОЊА В. КНЕЖЕВИЋ
Философија обестемељености као могућност заснивања религијске философије
doi:10.5937/zrffp44-6686
РУЖИЦА Ж. МИРИЛОВ
Срето Танасић, Из синтаксе српске реченице
doi:10.5937/zrffp44-6281
МИЛЕНА Ж. ЖИКИЋ
Резултати научних истраживања др Сање Лазаревић Радак
doi:10.5937/zrffp44-6611


Упутство за пријављивање радова у Aseestantu