Ванредни професор

  Проф. др Тамара Јеврић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: tamara.jevric@pr.ac.rs               Академска каријера: Тамара Јеврић рођена је 1983. године, у Приштини. Студирала је Енглески језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету завршила је мастер студије. Докторирала је на Филолошком факултету Универзитета…

Ванредни професор

Проф. др Драгиша Вучинић Катедра за педагогију Емаил: dragisa.vucinic@pr.ac.rs Картон наставника

Ванредни професор

а Проф. др Јелена Бабић-Антић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: jelena.babic@pr.ac.rs               Академска каријера: -Дипломирала на Катедри за енглески језик и књижевност Универзитета у Приштини – Запослена у звању Асистента на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Мастер академске студије на…

Ванредни професор

др Татјана Компировић Катедра за педагогију Емаил: tatjana.kompirovic@pr.ac.rs Картон наставника

Ванредни професор

др Татјана Радојевић Катедра за педагогију Емаил: tatjana.radojevic@pr.ac.rs             Академска каријера: од 29. 3. 2021. – до данас ванредни професор на Катедри за педагогију, за научну област Педагошке науке, ужа научна област Теорије наставе и методика васпитно-образовног рада где на: – ОАС изводи наставу из предмета: Увод у педагогију, Општа…

Ванредни професор

др Ана Андрејевић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: ana.andrejevic@pr.ac.rs                 Академска каријера: Професор енглеског језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Катедра за енглески језик и књижевност, 2001. Магистар књижевних наука, Филозофски Факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, наслов магистарске тезе:…

Ванредни професор

др Биљана Јаредић Катедра за психологију Е-пошта: biljana.jaredic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Приштини, Филозофски Факултет, Косовска Митровица,Психологија, 2007. Докторат – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Повезаност персоналних, интерперсоналних и организационих параметара и позитивних и негативних карактеристика менталног здравља лекара и психолога, 2016. Избор у звање: 2007-…

Ванредни професор

Доц. др Оливера Радовић Катедра за психологију Е-пошта: olivera.radovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Просечна оцена 9,04. Дипломски рад: Стрес код становника северног дела Косовске Митровице, Магистратура – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Просечна оцена 9,68. Маристарски рад:…

Ванредни професор

Проф. др Јелена Љ. Минић Катедра за психологију Е-пошта: jelena.minic@pr.ac.rs             Академска каријера: Докторат – Филозофски факултет, Департман за психологију, Осећај породичне кохерентности код адолесцената, Ниш, 2014. Магистратура – Филозофски факултет, Одсјек за психологију; Осећај кохерентности код средњошколаца неалбанске националности, Бања Лука, 2009. Диплома – Филозофски факултет, Департман за психологију; Разлике у интелектуалном,…

Ванредни професор

др Бранислава Дилпарић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: branislava.dilparic@pr.ac.rs               Академска каријера: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, Катедра за енглески језик и књижевност, доцент, 2016–данас; лектор, 2014–2016; асистент магистар, 2007–2013; асистент приправник, 2001–2007; Филолошки факултет Универзитета у Приштини, Катедра за енглески језик и књижевност, асистент…

Ванредни професор

Проф. др Станислав Станковић Катедра за српски језик и књижевност Е-пошта: stanislav.stankovic@pr.ac.rs                 Академска каријера: 2021–: ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за научну област Филолошке науке, ужа научна област Савремени српски језик; 2016–2021: доцент на Филозофском факултету Универзитета у…

Ванредни професор

Проф. др Јелена Бајовић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта:jelena.bajovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Интегрисана диплома–магистратура – Филолошки факултет Московског државног универзитета „М. В. Ломоносов“, професор руског језика и књижевности, 1997. Докторат – Институт за руски језик Руске академије наука „В. В. Виноградов“, тема: „Лексика трговинско–економских односа Старе Русије XI–XVII…