Марија Кузмановић Катедра за педагогију Е-пошта: marija.kuzmanovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Избор у звање: 2019., Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Мастер: 2017., Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Диплома: 2012., Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској…

Наташа Нинчетовић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: natasa.nincetovic@pr.ac.rs             Академска  каријера: Дипломирала   године  на  Филозофском  факултету  Универзитета  у Приштини, смер  Енглески  језик  и  књижевност. Мастер академске  студије  завршила    године  на  Филолошком  факултету Универзитета  у  Београду, смер  Језик,  књижевност , култура. Докторат – Потчињени  положај  жена  у …

Радица Недељковић Катедра за социологију Е-пошта: radica.nedeljkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Асистент, од 01.10.2017. године   Области интересовања и истраживања: Општа социологија Социологија религије   Библиографија Недељковић, Р. (2016). Кад се човек роди, цео свет се радује, а само он…

  Андреј Семенов Катедра за социологију Е-пошта: andrej.semenov@pr.ac.rs               Академска каријера: 2015 – 2020       PhD, политичке науке – Карлов универзитет, Праг 2013 – 2015       Mgr., политичке и економске науке,  Карлов универзитет, Праг 2009 – 2012       Ba., политичке науке, Академија за дипломатију и безбедност, Београд   Искуство: 2021-  асистент;  Филозофски…

Aсистент са докторатом

Весна Милановић Катедра за историју уметности Е-пошта: vesna.milanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: доктор историје уметности – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности – српска средњовековна уметност (тема докторске дисертације: Програм зидног сликарства у припратама српских цркава у XIII веку) магистар историје уметности – Универзитет у Београду, Филозофски…

Доц. др Ивана Божовић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: ivana.bozovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Докторат, Филолошки факултет у Београду (у току). Магистратура, Филолошки факултет у Београду (2012). Филолошки факултет у Приштини, Руски језик и књижевност (2002).   Области интересовања и истраживања: Руска књижевност XIX века Руска књижевност XX…

Александар Ристески Катедра за филозофију Е-пошта: aleksandar.risteski@pr.ac.rs               Академска каријера: Доктор наука – филозофија – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема: Проблем квалија из угла Персове антикартезијанске епистемологије, 2022. Мастер професор Филозофије – Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Филозофија, тема:…

Аница Радосављевић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: anica.radosavljevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Мастер професор језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2018. Дипломирани професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2017.   Области интересовања и истраживања: Српска књижевност XX…

Александра Радосављевић Катедра за историју Е-пошта: aleksandra.radosavljevic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за историју, 2010-2014. Мастер студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за историју, 2014-2017. Докторске академске студије, Филозофски…

Доц. др Јован Алексић Катедра за историју Е-пошта: jovan.aleksic@pr.ac.rs             Академска каријера: Основне академске студије (2007–2012), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Република Србија. Мастер академске студије (2012–2014), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Република Србија.   Области интересовања и…

Милица Дејановић Катедра за српски језик и књижевност Е-пошта: milica.dejanovic@pr.ac.rs               Академска каријера:   Завршила основне академске студије 2016. године на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Завршила мастер академске студије 2017. године на Катедри за српски језик…

Емилија Реџић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: emilija.redzic@pr.ac.rs             Академска каријера: Завршила основне академске студије 2015. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици; Завршила мастер академске студије 2016. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици; Уписала докторске академске студије 2016. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици; Изабрана…