Јована Шмигић

Студент продекан; Катедра за социологију

Кристина Милутиновић

Председник студентског парламента; Катедра за психологију

Јелена Дражевић

Катедрa за енглески језик и књижевност

Филип Гаљак

Катедра за енглески језик и књижевност

Мирјана Божовић

Катедра за енглески језик и књижевност

Даница Жарић

Катедра за енглески језик и књижевност

Јована Танасковић

Катедра за руски језик и књижевност

Анђела Танасковић

Катедра за социологију

Маријана Стојковић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: marijana.stojkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Студент треће године докторских студија језика и књижевности на Филозофском факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Мастер професор језика и књижевности ‒ Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2019.…

Анђела Миладиновић

Катедра за психологију

Александар Ђурић

Катедра за психологију

Наташа Антић

Катедра за психологију