Јелена Давидовић Ракић Катедра за психологију Е-пошта: jelena.davidovic.rakic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет, Нови Сад, Психологија, 2000. Магистратура – Факултет за менаџмент, Нови Сад, Социјално-психолошки извори антиципираних стилова живота младих, 2006. Докторат – Филозофски факултет, Источно Сарајево, Фактори формирања ставова предавача о студентској евалуацији наставе, 2010.   Области…

Ванредни професор

Проф. др Борис Братина Катедра за филозофију Е-пошта: boris.bratina@pr.ac.rs               Академска каријера: диплома ФФ БУ, Одељење за филозофију избор у звање асистента за Савремену филозофију, ФФ ПУ, Катедра за филозофију магистарски рад на ФФ БУ, Одељење за филозофију докторат на ФФ БУ, Одељење за филозофију избор у звање доцента,…

Редовни професор

Проф. др Бранкица Поповић Катедра за филозофију Е-пошта: brankica.popovic@pr.ac.rs             Академска каријера:   Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Филозофија, Социологија културе, 1992. Магистратура – Институт за филозофију Филозофског факултета Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Република Македонија. Тема: „Интуитивистичко-гносеолошка основа логичког система Н. О. Лоског“, 1998. Докторат…

Редовни професор

Проф. др Далибор Елезовић Катедра за историју Е-пошта: dalibor.elezovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Историја новог века, 2001. Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Новопазарски кадилук почетком 17. века, 2007. Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Франц Гулиман (1568-1612) – касни хуманизам…

Редовни професор

а Проф. др Божидар Зарковић Катедра за историју Е-пошта: bozidar.zarkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Основне студије – Филозофски факултет Универзитета у Приштини Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Београду Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду   Области интересовања и истраживања: Историја српског народа у средњем веку Урбанизација средњовековне Србије Црквени…

Редовни професор

Проф. др Глигор Самарџић Катедра за историју Е-пошта: gligor.samardzic@pr.ac.rs             Академска каријера Диплома (основне студије) – Филозофски факултет у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 25. 11. 1999. Магистрске студије – Филозофски факултет у Приштини [са привременим седиштем у Косовској Митровици] 11. априла 2005 (тема: Римљани у долини Неретве…

Ванредни професор

Проф. др Снежана Миливојевић Катедра за социологију Е-пошта: snezana.milivojevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Магистарске студије(1990) Докторске студије(2007)   Области интересовања и истраживања: Социолошко-антрополошка Социолошко-антрополошка   Библиографија 1.“Српско питање као специфично испољавање националног идентитета у контексту стварања и дезинтеграције југословенске државе“(459-469),зборник радова: „Косово и Метохија 1912-2012“,међународни тематски зборник,Косовска Митровица,2012,УДК:321(=163.41)(479.1)“19“, ISBN 978-86-80273-87-7, COBISS.SR.ID…

Редовни професор

Проф. др Радмило Пекић Катедра за историју Е-пошта: radmilo.pekic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома: Pacta Conventa, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 30. 10. 1999. Магистратура: Жупа Дабар у средњем вијеку, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (11. 04 2005). Докторат: Фирентинци на Балкану 1300-1600, Филозофски факултет…

Ванредни професор

Проф. др Владимир Јовић Катедра за психологију Е-пошта: vjovic@ian.org.rs

Редовни професор

а Проф др. Владан Виријевић Катедра за историју Е-пошта: vladan.virijevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет Приштина, историја, 1995. ; Интернационални универзитет Нови Пазар, турски језик и књижевност, 2009. Филозофски факултет Приштина, Друштвено-економске и политичке прилике у срезу Студеничком 1918-194, 1998. Филозофски факултет Приштина , Краљево, град у Србији 1918-1941., 2004…

Ванредни професор

Проф. др Снежана Зечевић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: snezana.zecevic@pr.ac.rs               Академска каријера: Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Катедра за енглески језик и књижевност, 2008. Дипломирани филолог англиста – мастер, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду,…

Ванредни професор

а Проф. др Радоје Шошкић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: radoje.soskic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани професор енглеског језика и књижевности – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Англистика, 2007. Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2018. Наслов докторске тезе: «Сумрак америчког ума…