др Илинка Мушикић-Поповић Катедра за педагогију Емаил: ilinka.musikic@pr.ac.rs             Академска каријера: Избор у звање доцента на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2018. Докторат Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2016. Магистратура Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем…

а Доц. др Миљана Павићевић Катедра за психологију E-пошта: miljana.pavicevic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Универзитет у Приштини са приверемним седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет – 2009. године. Мастер – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2014. године. Докторат – Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2020. године.   Области…

Доц. др Сања Микетић Суботић Катедра за српски језик и књижевност е-Пошта: sanja.miketic@pr.ac.rs             Академска каријера: Доцент, од новембра 2017. Асистент, април 2011. до новембра 2017. Сарадник у настави, октобар 2008. до априла 2011. (изабрана у сва звања на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици)…

Ванредни професор

Доц. др Неџиб Прашевић Катедра за филозофију Е-пошта: nedzib.prasevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Савремена филозофија, 2006. Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, тема: Франкфуртов компатибилизам – одговорност и алтернативне могућности, 2014.   Области интересовања и истраживања: Метафизика слободне…

Ванредни професор

др Милош Марсенић Катедра за историју Е-пошта: milos.marsenic@pr.ac.rs               Академска каријера: 2001-2008. – асистент приправник 2008-2010. – сарадник у настави 2010-2016. – асистент 2016-2021. – доцент   Области интересовања и истраживања: Балкан у XIX и XX веку Методика наставе историје Демографија   Библиографија Монографије: Политички живот у Нишу у…

Ванредни професор

Проф. др Саша Станојевић Катедра за историју Е-пошта: sasa.stanojevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома: Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Општа историја новог века, 2004; Магистратура: Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Конфискација имовине у Топличком округу 1944-1946. године, 2011; Докторат:…

др Бранислава Вучковић Катедра за социологију Е-пошта: branislava.vuckovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, журналистика, 2009. Мастер студије: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, социологија, „Друштвене промене: медији у глобалном добу“, 2011.   Области интересовања и…

Ванредни професор

  Проф. др Иван Башчаревић Катедра за социологију Е-пошта: ivan.bascarevic@pr.ac.rs               Академска каријера Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Професор социологије, 2006. године. Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Доктор наука – Социолошке науке, Однос српске интелигенције осамдесетих година двадесетог века…

Ванредни професор

Проф. др Зоран Недељковић Катедра за социологију Е-пошта: zoran.nedeljkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Приштини, филозофија и социологија, 1990 Магистратура – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, „Проблем човека и друштвеног света у теоријским погледима Фридриха Ничеа и Френсиса Фукујаме“, 2006. Докторат – Филозофски факултет Универзитета…

Небојша Станковић Катедра за историју уметности Е-пошта: nebojsa.stankovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Докторат – Универзитет Принстон, Департман за историју уметности и археологију; тема дисертације: At the Threshold of the Heavens: The Narthex and Adjacent Spaces in Middle Byzantine Churches of Mount Athos (10th-11th Centuries) – Architecture, Function, and Meaning; ментори: проф.…

Доц. др Данијела Тешић Радовановић Катедра за историју уметности Е-пошта: danijela.tesic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Одељење за историју уметности, дипломирани историчар уметности, 2001. Филозофски факултет, Универзитет у Београду, докторат, 2019, тема: „Представљање светлости. Симболика украса ранохришћанских светиљки са простора централног Балкана (IV-VII век)“   Области интересовања…

Ванредни професор

Проф. др Дејан Тубић Катедра за историју уметности Емаил: dejan.tubic@pr.ac.rs               Академска каријера: Филозофски факултет, група за историју уметности, завршио у Београду. Дипломирао на теми Коста Миличевић – живот и дело код Проф. др Јерка Денегрија. У периоду 1996 до 1999 запослен у Гимназија и Техничка школа „Младост“ у…