Ванредни професор

Проф. др Данијела Кулић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: danijela.kulic@pr.ac.rs             Академска каријера: 2021 – Ванредни професор, Англистичка лингвистика, Филолошке науке,   Катедра за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; 2021 – Предавач, Енглески језик (за медицинску струку, II година…

Ванредни професор

Проф. др Јелена Михајловић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: jelena.mihajlovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирала 1998. године на Филолошком факултету у Приштини Магистрирала 2005. године на Филозофком факултету у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици Докторирала 2014. године на Филолошком факултету у Београду У звање доцента изабрана…

Ванредни професор

Проф. др Слађана Алексић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: sladjana.aleksic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, Филолошки факултет Универзитета у Приштини, 1989. Магистар филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 1997. Магистарска теза: Миодраг Лалевић и народна књижевност. Доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у…

Редовни професор

а Проф. др Игор Ђурић Катедра за педагогију Е-пошта: igor.djuric@pr.ac.rs           Академска каријера: Диплома – Филозофски факултет у Приштини, 1999. године. Магистратура – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, „Образовање одраслих у Србији од 1870. до 1918. године“, 2006. године. Докторат- Филозофски факултет у Приштини са привременим…

Редовни професор

Проф. др Марта Вукотић Катедра за историју уметности Е-пошта: marta.vukotic@pr.ac.rs             Академска каријера: Универзитет у Београду- Филозофски факултет, дипломски рад: Живот и дело архитекте Момчила Белобрка (ментори: академик Војислав Кораћ и проф. др Марица Шупут), 1986. Универзитет у Београду- Филозофски факултет, магистарска теза: Београдско раздобље архитекте Николе Добровића (1945-1967) (ментори: академик Војислав Кораћ и…

Ванредни професор

Проф. др Мила Алечковић Николић Катедра за психологију Емаил: mila.nikolic@pr.ac.rs             Академска каријера: Студије клиничке психологије, Универзитет у Београду (година уписа – завршетка основних студија:1978-1982, средња оцена 9,16, дипломски испит 9,50). Рад у Лабораторији за експерименталну психологију Београд, 1982-1987. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; Paris 1982-1984. Pennsylvania University…

Редовни професор

Продекан за научноистраживачки рад и издавачку делатност

Редовни професор

Продекан за наставу

Дипл. правник

Секретар

Редовни професор

Проф. др Небојша Лазић Катедра за српску књижевност и језик E-пошта: nebojsa.lazic@pr.ac.rs               Академска каријера:   Филозофски факултет у Приштини, Српска књижевност 20. века, 1993. Филолошки факултет у Београду, Антиутопијска трилогија Борислава Пекића, Филолошки факултет у Београду, Простор и време у Златном руну Борислава Пекића, 2011.   Области интересовања…

Редовни професор

Проф. др Ана Јањушевић Оливери Катедра за српски језик и књижевност Емаил: ana.janjusevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирала 2001. године на Филозофском факултету у Никшићу Магистрирала 2005. године на Филолошком факултету у Београду Докторирала 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу У звање доцента изабрана 2013. на Филозофском факултету у Косовској…

Редовни професор

Проф. др Наташа Бакић-Мирић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: natasa.bakic.miric@pr.ac.rs                 Академска каријера Октобар 2017 до данас – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Од октобра 2013 до данаc – Универзитет Сулејман Демирел, Факултет филолошких наука (Алмати, Казахстан). 2001 – 2015…