Редовни професор

Проф. др Марина Николић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: marina.nikolic@pr.ac.rs             Академска каријера: 2020: Руководилац Одсека за стандардни језик, Институт за српски језик САНУ; 2019: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, ванредни професор на Катедри за српски језик и књижевност; 2018: Институт за…

Редовни професор

Проф. др Драгана Радовановић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: dragana.radovanovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирала 1999. године на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност у одељењима за националне мањине) Дипломирала 2001. године на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијска група: Српски језик и књижевност)…

Редовни професор

а Проф. др Младен Јаковљевић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: mladen.jakovljevic@pr.ac.rs             Академска каријера: Професор енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, англистика, 2000. Магистарска диплома, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов: „Мит и технологија у стваралаштву Роџера Зелазнија“, 2007. Докторат, Филозофски факултет, Универзитет…

Редовни професор

Проф. др Мирјана Лончар-Вујновић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: mirjana.loncar.vujnovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Диплома: Енглески језик и књижевност, Филолошки факултет, Приштина, 1990. Магистратура: Филолошки факултет, Приштина,Мотивика поезије Едгара Алана Поа и српских романтичара 19. века: паралеле, 1995. Докторат: Филозофски факултет, Косовска Митровица,Амерички роман друге половине 20. века на…

Редовни професор

Проф. др Оливера Марковић-Савић Катедра за социологију Е-пошта: olivera.markovic@pr.ac.rs               Академска каријера: У звање доцента изабрана 2013. на Филозофски факултет у Косовској Митровици; у звање ванредног професора изабрана 2018. на истом факултету, а у звање редовног професора изабрана 2023. године на истом факултету. Докторат – Филозофски факултет у Београду,…

Редовни професор

Проф. др Валентина Питулић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: valentina.pitulic@pr.ac.rs           Академска каријера: Филозофски факултет у Приштини, Југословенска књижевност и српскохрватски језик (1986). Магистратура. Фиолошки факултет у Београду (1992). Докторат. Филолошки факултет у Београду (2002). Редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици…

Редовни професор

Декан

Редовни професор

Проф. др Милојица Шутовић Катедра за социологију Емаил: milojica.sutovic@pr.ac.rs Картон наставника

Редовни професор

а Проф. др Душан Ранђеловић Катедра за психологију Е-пошта: dusan.randjelovic@pr.ac.rs             Академска каријера:   Академска каријера: Основне студије: 1999-2004. Диплома – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, научна област: Психолошке науке/ужа научна област: Клиничка психологија, 2004.године. Тема дипломског рада: Агресивност и психопатолошка испољавања студената. Просечна оцена на основним студијама психологије: 9,36.…

Редовни професор

Проф. др Голуб Јашовић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: golub.jasovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и југословенску књижевност, завршио у Приштини 1986. Последипломске студије уписао 1987. године на Филолошком факултету у Београду Магистарски рад под насловом Пастирска терминологија Пећког Подгора одбранио 1996. Докторску тезу…

Редовни професор

Проф. др Јасна Парлић–Божовић Катедра за педагогију Е-пошта: jasna.parlic.bozovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Основне студије – Филозофски факултет, одсек за педагогију у Приштини 10.1993. Постдипломске студије – Филозофски факултет, одсек за педагогију у Приштини (са привременим седиштем у Блацу), магистарска теза: Образовање и васпитање у делима српских педагога између два светска…

Редовни професор

Проф. др Зоран Јовановић Катедра за историју уметности Е-пошта: zoran.jovanovic@pr.ac.rs               Академска каријера: 1990 – основне студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Александар Дероко: живот и дело) 1998 – магистарске студије – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности (тема: Друштво уметника Зограф)…