а Доц. др Снежана Попић Катедра за социологију Е-пошта: snezana.popic@pr.ac.rs                 Академска каријера: Докторат – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Студијски програм докторских академских студија социологије, тема „(Де)конструкција колективног идентитета на Косову и Метохији”, 2021. године; Мастер – Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској…

Милош Јанковић Катедра за историју уметности Емаил: misajankovic@gmail.com Картон наставника

Драгана Станковић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: dragana.stankovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја српске књижевности, 2014. Студент Докторских академских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду.   Области интересовања и истраживања: Филолошке…

Доц. др Марија Миљковић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: marija.miljkovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Професор српске књижевности и језика – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Историја српске књижевности, 2007. Мастер професор језика и књижевности – Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској…

а Доц. др Александар Костадиновић Катедра за српску књижевност и језик Е-пошта: aleksandar.kostadinovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Дипломирани филолог за српскохрватски језик и јужнословенске књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 1999. Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016. Докторска дисертација: „Слика страног света у српском путопису XIX века”.…

др Дејан Гашић Катедра за историју Е-пошта: dejan.gasic@pr.ac.rs             Академска каријера: Приступно предавање: „Политички и црквени односи Рима и Цариграда у позном средњем веку“ – (јун 2021), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 2013 – 2015. Сарадник у настави / 2015 – 2021. Асистент / 2021.…

Доц. др Марина Копривица Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: marina.koprivica@pr.ac.rs                 Академска каријера: 2014: Докторат Филозофског факултета у Новом Саду (тема: Прозно стваралаштво Бориса Пастернака) 2007: Магистратура Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (тема: Борис Пастернак на српском језичком подручју) 1996 – 2000: Филозофски факултет Универзитета…

Доц. др Маја Павловић-Шајтинац Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта: maja.pavlovic.sajtinac@pr.ac.rs                

Доц. др Сенка Костић Катедра за психологију Е-пошта: senka.kostic@pr.ac.rs               Академска каријера:   Докторска дисертација – Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, тема:  „Провера валидности Ле Беловог дводимензионалног модела сујете у Србији“, 2022. Мастер – Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Одељење за психологију, тема: „Напоран рад се исплати –пут, време…

Доц. др Тијана Тодић Јакшић Катедра за психологију Е-пошта: tijana.todic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани психолог, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Општа психологија, 2010. Мастер психолог, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Разлике у доживљају лепоте мушких и женских карикатура лица, 2015.   Области интересовања и истраживања:…

Иван Стојиловић Катедра за психологију Е-пошта: ivan.stojilovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Диплома – Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, 2001. Диплома – Уметнички универзитет у Београду, Факултет ликовних уметности, Сликарство, 2002. Магистратура –Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, тема Експериментална провера теорије процене, 2012. Докторат –Универзитет у…

а Доц. др Југослава Ракић Младеновић Катедра за српски језик и књижевност Емаил: jugoslava.rakic@pr.ac.rs                 Академска каријера: Доцент од фебруара 2022. године, у области – Филолошке науке, ужа научна област Историја српског језика, на Катедри за српски језик и књижевност на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим…