Бојана Божовић

Катедра за педагогију

Нина Миловановић

Катедра за педагогију

Тамара Милић

Катедра за педагогију

Татјана Милић

Катедра за педагогију

Виши лектор

Сузана Стојковић Катедра за руски језик и књижевност Е-пошта:  suzana.stojkovic@pr.ac.rs               Академска каријера: Филолошки факултет Универзитета у Скопљу, Руски језик и књижевност, 1995. годинe)   Области интересовања и истраживања Руски језик Лексикологија Синтакса Превођење   Библиографија   Преводи Гускова, Јелена. 2014. Косово и Mетохија: рат и услови мира. Косовска…

Немања Бишевац

Катедра за филозофију

Сања Вујновић Катедра за енглески језик и књижевност Е-пошта: sanja.vujnovic@pr.ac.rs             Академска каријера: Дипломирани професор језика и књижевности – Филолошки факултет Универзитета у Београду, смер – Енглески језик, књижевност, култура, 2018. Мастер академске студије – Филолошки факултет Универзитета у Београду, смер – Језик , књижевност, култура – у току  …

Снежана Петковић

Катедра за историју уметности

Немања Поповић

Катедрa за историју

Ранко Миловановић

Катедрa за историју

Милена Петровић

Катедрa за српску књижевност и језик

Верица Виријевић

Катедрa за српску књижевност и језик