Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Радице Антић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Димензије религиозности: самоидентификација, религијска свест и религијска пракса студената у мултикултуралној средини – северни део Косовске Митровице и Нови Пазар  кандидата Радице М. Антић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Јелена Јовановић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Филолошке науке, ужу научну област Руска књижевност, пријављеног кандидата Јелене Јовановић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Тијана Симић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, пријављеног кандидата Тијане Симић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета у…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – предложени кандитат Драгана Станковић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, пријављених кандидата Драгане Станковић и Маше Станишић. Предложени кандидат је Драгана Станковић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 15…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Немање Анђелковића

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Национални идентитет у реформама примарног образовања у Србији 1990-2020 кандидата Немање П. Анђелковића, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 22. 1. 2024. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација и извештај Комисије доступни…

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидат Јована Шмигић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Социолошке науке, ужу научну област Социологија, пријављеног кандидата Јоване Шмигић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – предложени кандитат Лука Јовановић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја модерног доба, пријављених кандидата Луке Јовановића и Милоша Дамјановића. Предложени кандидат је Лука Јовановић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Далибор Елезовић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја модерног доба, пријављеног кандидата проф. др Далибора Елезовића. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Миљана Ђоровић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англофона књижевност, предложеног кандидата Миљане Ђоровић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Теодора Јакшић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за научну област Социолошке науке, ужу научну област Социологија, предложеног кандидата Теодоре Јакшић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета у…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Драгана Станојевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, пријављеног кандидата проф. др Драгане Станојевић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања (члан…

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидат Кристина Милутиновић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, предложеног кандидата Кристине Милутиновић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског…