Извештај Комисије о избору у звање асистента – предложени кандитат Драгана Станковић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, пријављених кандидата Драгане Станковић и Маше Станишић. Предложени кандидат је Драгана Станковић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 15…