Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Радице Антић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Димензије религиозности: самоидентификација, религијска свест и религијска пракса студената у мултикултуралној средини – северни део Косовске Митровице и Нови Пазар  кандидата Радице М. Антић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и…