Седнице Изборног и Наставно-научног већа (27. 2. 2024)

Четврта седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 27. фебруара 2024. године са почетком у 10.00 часова. Дневни ред седнице   Четврта седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 27. фебруара 2024. године са почетком у 11.00 часова. Дневни ред седнице