Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Јелена Јовановић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Филолошке науке, ужу научну област Руска књижевност, пријављеног кандидата Јелене Јовановић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета…