Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Саре Јекић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Хришћанска традиција у драмама Мавра Ветрановића кандидата Саре Р. Јекић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 27. 12. 2023. године до 26.…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (26. 12. 2023)

Друга седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 26. децембра 2023. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Трећа седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 26. децембра 2023. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору сарадника у звање лектора – кандидат Александра Беговић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање лектора за научну област Филолошке науке, ужу научну област Германистика – немачки језик, предложени кандидат Александра Беговић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута…

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидат Милош Пантић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, предложени кандидат Милош Пантић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 15 дана од дана оглашавања (члан 173.…

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Снежана Зечевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, пријављеног кандидата доц. др Снежане Зечевић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Наташа Бакић Мирић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, пријављеног кандидата проф. др Наташе Бакић Мирић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Аните Јанковић

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Комбиновани модел наставе енглеског језика на терцијарном степену образовања: проблеми, изазови и потенцијална решења, кандидата Аните Јанковић, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 7. 11. 2023. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (1. 11. 2023)

Прва седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 1. новембра 2023. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Прва седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 1. новембра 2023. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Ана Јањушевић Оливери

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, пријављеног кандидата проф. др Ане Јањушевић Оливери. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Александра Костић Тмушић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Историја српске књижевности, пријављеног кандидата проф. др Александре Костић Тмушић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од…