Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Петра Демића

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Прва банска крајишка регимента (1768-1786), кандидата Петра Демића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 30. 8. 2023. године до 29. 9. 2023.…

Извештај Комисије о избору у звање доцента – кандидат доц. др Сенка Костић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање доцента за научну област Психолошке науке, ужу научну област Психологија, пријављеног кандидата др Сенке Костић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања (члан 148. Статута…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (6. 9. 2023)

Девета седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 6. 9. 2023. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Дванаеста седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 6. 9. 2023. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Ђорђа Радовановића

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Српско-албански односи и етнички сукоби у оквиру савремених друштвених промена на Косову и Метохији, кандидата Ђорђа Радовановића, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 29. 8. 2023. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Весне Милојевић

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Српски санитарни кордон према Аустрији и Турској (1836-1842), кандидата Весне Милојевић, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 14. 7. 2023. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација и извештај Комисије доступни су јавности…

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Невене Настић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Средњошколска настава социологије у Републици Србији у време пандемије COVID-19, кандидата Невене Настић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 14. 7. 2023.…

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Оливера Марковић Савић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Социолошке науке, ужу научну област Социологија, пријављеног кандидата проф. др Оливере Марковић Савић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (4. 7. 2023)

Осма седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 4. 7. 2023. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Десета седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2022/2023. години, одржаће се 4. 7. 2023. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Драгиша Вучинић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора, за научну област Педагошке науке, ужу научну област Педагогија, пријављеног кандидата доц. др Драгише Вучинића. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања (члан…

Извештај Комисије о избору у звање доцента – кандидат доц. др Сања Микетић Суботић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање доцента, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, пријављеног кандидата доц. др Сање Микетић Суботић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана…

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – кандидат доц. др Дејан Тубић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора, за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја уметности, пријављеног кандидата доц. др Дејана Тубића. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидати Митар Недељковић и Михајло Стаменковић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за научну област Филозофија, ужу научну област Нововековно-савремена филозофија, пријављени кандидати: Митар З. Недељковић и Михајло И. Стаменковић. Предложени кандидат је Митар З. Недељковић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије,…