Седнице Изборног и Наставно-научног већа (13. 5. 2021)

Шеста седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 13. 5. 2021. године са почетком у 12.00 часова.

Дневни ред седнице

 

Седма седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 13. 5. 2021. године са почетком у 12.30 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање асистента са докторатом – кандидат Андреј Семенов

Извештај Комисије о избору сарадника у звање асистента са докторатом, за научну област Социолошке науке, ужу научну област Политиколошко-социолошка, кандидата Андреја Семенова, налази се у прилогу.

Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 28. 4. 2021. до 12. 5. 2021. године.

ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидат Нина Перовић

Извештај Комисије о избору сарадника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англистичка лингвистика, кандидата Нине Перовић, налази се у прилогу.

Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 21. 4. 2021. до 6. 5. 2021. године.

ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације кандидата Филипа Обрадовића

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај о подобности теме докторске дисертације под насловом ,,Грбови градова – општина на јужнословенском простору у 19. веку“, кандидата Филипа Обрадовића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 13. 4. 2021. године…

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације кандидата Тијане Милентијевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај о подобности теме докторске дисертације под насловом ,,Есхатолошко – апокалиптички мотиви у старој српској књижевности и српској поезији прве половине 20. века“, кандидата Тијане Милентијевић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандидат Марија Милосављевић

Извештај Комисије о избору сарадника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англофона књижевност, кандидата Марије Милосављевић, налази се у прилогу.

Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 13. 4. 2021. до 28. 4. 2021. године.

ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Бранкица Поповић

Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Филозофија, ужу научну област Нововековно-савремена филозофија, кандидата проф. др Бранкице Поповић, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно: од 7. 4. 2021. до 7. 5. 2021. године.…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Јелене Газдић

       Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом ,,Језик цетињских годишњака и недјељника из 19. вијека (Грлица, Орлић, Црногорка, Црногорац и Зета)“, кандидата Јелене Газдић, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 18. 3. 2021. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета.       …

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (25. 3. 2021)

Пета седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 25. 3. 2021. године са почетком у 12.00 часова.

Дневни ред седнице

 

Шеста седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 25. 3. 2021. године са почетком у 12.30 часова.

Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидати Александра Андрић и Наташа Ковачевић

Извештај Комисије о избору два наставника у звање сарадника у настави за научну област Педагошке науке, ужу научну област Педагогија, кандидата Александре Андрић и Наташе Ковачевић, налази се у прилогу. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања, односно: од 17. 3. 2021. до 1. 4. 2021.…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (18. 2. 2021)

Четврта седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 18. 2. 2021. године са почетком у 9.30 часова.

Дневни ред седнице

 

Четврта седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2020/2021. години, одржаће се 18. 2. 2021. године са почетком у 10.00 часова.

Дневни ред седнице