Извештај Комисије о избору у звање асистента – Немања Радовановић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Социолошке науке, ужу научну област Социологија, предложеног кандидата Немање Радовановића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета у…

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Маје Димић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Прокупље у војној историји Србије (1878-1918), кандидата Маје В. Димић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 14. 6. 2024. године до 14.…

Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Марија Милосављевић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистент за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англофона књижевност, предложеног кандидата Марије Милосављевић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета…

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора – предложени кандидат доц. др Данијела Тешић Радовановић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање ванредног професора, за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја уметности, пријављених кандидата доц. др Данијеле Тешић Радовановић и др Марије Павловић. Предложени кандидат је доц. др Данијела Тешић Радовановић.…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (29. 5. 2024)

Шеста седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 29. маја 2024. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Осма седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 29. маја 2024. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Бобана Стојковића

Обавештавају се заинтересовани да је докторска дисертација под насловом Манастир Девич од 1912. до 2012. године, кандидата Бобана Д. Стојковића и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 16. 5. 2024. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација и извештај Комисије доступни су јавности…

Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације Ивана Радуловића

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета, налази Извештај Комисије о подобности теме докторске дисертације под насловом Бока Которска у вријеме француске власти (1807-1814), кандидата Ивана С. Радуловића. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања, односно од 9. 5. 2024. године до…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Тијане Милентијевић

Обавештавају се заинтересовани да је докторска дисертација под насловом Есхатолошко-апокалиптички мотиви у старој српској књижевности и у српској поезији прве половине 20.века кандидата Тијане Ј. Милентијевић и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 9. 5. 2024. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација…

Извештај Комисије о избору у звање научни сарадник – кандидат др Анита Пешић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о реизбору у звање научни сарадник за област друштвене науке – психологија, кандидата др Аните Пешић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30 дана од дана оглашавања (члан 10. Правилника о поступку стицања истраживачких и научних звања…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Уроша Микетића

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Исељавање Срба и Црногораца са Косова и Метохије 1966-1981. године: узроци, ток и последице, кандидата Уроша Д. Микетића, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 8. 5. 2024. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска…

Седнице Изборног и Наставно-научног већа (10. 4. 2024)

Пета седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 10. априла 2024. године са почетком у 12.00 часова. Дневни ред седнице   Шеста седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици, у школској 2023/2024. години, одржаће се 10. априла 2024. године са почетком у 12.30 часова. Дневни ред седнице

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Јелена Михајловић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора, за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, пријављеног кандидата проф. др Јелене Михајловић. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана…