Извештај Комисије о урађеној магистарској тези кандидата Олгице Бановић

Обавештавају се заинтересовани да је магистарска теза под насловом Савремена породица у концепцији друштва које учи, кандидата Олгице Бановић и извештај Комисије о оцени урађене магистарске тезе стављени на увид јавности дана 26.11.2015. године у просторијама библиотеке и на сајту Факултета. Извештај Комисије доступни су јавности за све примедбе и сугестије 15 (петнаест) дана од…

Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Татјане Радојевић

Обавештавају се заинтересовани да је докторска дисертација под насловом Педагошки аспекти развијања комуникационих компетенција ученика у основној школи, кандидата мр Татјане Радојевић и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 14.10.2015. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација и Извештај Комисије   доступни су јавности…

Обавештење за избор у звање два сарадника у настави за научну област Психолошке науке, ужу научну област Општа психологија и мерење у психологији

Обавештење за избор у звање два сарадника у настави за научну област Психолошке науке, ужу научну област Општа психологија и мерење у психологији, кандидати: Невена Ђорђевић, Сенка Костић, Јелена Блануша, Весна Барзут, Јелана Барна, Јелена Максимовић, Анђела Кељановић, Бојана Дојчинов, Бојан Лалић, Александар Стевановић и Виолета Митровић. Предложени кандидати су  Сенка Костић и Анђела Кељановић.…

V седница Изборног већа, X седница Наставно-научног већа – 23.09.2015. године

Пета седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици у школској 2014/2015 години, одржаће се 23.09.2015. године са почетком у 13:00 часова Десета седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици у школској 2014/2015 години ће се одржати 23.09.2015. године са почетком у 14:00 часова.

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора кандидат др Мирјана Лончар Вујновић

Извештај Комисије о избору у звање редовног професора кандидат др Мирјана Лончар Вујновић, научна област Филолошке науке, ужа научна област Англофона књижевност. Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 08.07.2015.- 06.08.2015. године ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидати: Станка Столић, Славиша Бишевац, Милош Дамјановић

Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидати: Станка Столић, Славиша Бишевац, Милош Дамјановић. Предложени кандидат је: Станка Столић, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Општа историја. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана од дана, од 17.06.2015.- 01.76.2015. године ИЗВЕШТАЈ

VIII седница Наставно-научног већа, IV седница Изборног већа 17.06.2015. године

Четврта седница Изборног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици у школској 2014/2015 години, одржаће се 17.06.2015. године са почетком у 13:00 часова Осма седница Наставно-научног већа Филозофског факултета у Косовској Митровици у школској 2014/2015 години ће се одржати 17.06.2015. године са почетком у 14:00 часова.

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Мила Алечковић Николић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Мила Алечковић Николић, научна област Психолошке науке, ужа научна област Општа психологија и мерење у психологији Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 09.06.2015.- 08.07.2015. године ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Марија Миљковић

Извештај Комисије о избору у звање асистента кандидат Марија Миљковић, научна област Филолошке науке, ужа научна област Историја српске књижевности. Извештај Комисије доступан је јавности 15 дана од дана, од 20.05.2015.-03.06.2015. године ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Радмило Пекић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Радмило Пекић, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Општа историја (предмети Историја средњег века и Историја Византије) Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 13.05.2015.- 11.06.2015. године ИЗВЕШТАЈ

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Глигор Самарџић

Извештај Комисије о избору у звање ванредног професора кандидат др Глигор Самарџић, научна област Историјске, археолошке и класичне науке, ужа научна област Општа историја (предмети Историја старог Истока и старе Грчке и Историја старог Рима) Извештај Комисије доступан је јавности 30 дана од дана, од 08.05.2015.- 06.06.2015. године ИЗВЕШТАЈ