Мастер академске студије организују се на основу утврђених студијских програма, за стицање научних и стручних звања у областима за које је Факултет акредитован и добио дозволу за рад.

Мастер студије на Факултету трају једну школски годину (два семестра), при чему студент мора стећи укупно 60 ЕПСБ бодова. У прву годину мастер академских студија може да се упише лице које има завршене основне академске студије које се вреднују са 240 ЕСПБ бодова.

Током мастер студија студент има обавезу израде завршног рада. Рад реализује уз помоћ ментора.

Завршетком основних академских и мастер академских студија студент мора остварити укупно 300 ЕСПБ бодова.

На Филозофском факултету у Косовској Митровици тренутно су организоване мастер студије за следеће студијске програме:

 

упутства и обрасциДокументи – упутства и обрасци.