Дипломске академске – мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научно-истраживачки рад организовањем дискусија, презентација и вођеним ангажовањем на истраживању, уз усавршавање знања још једног светског језика.

Завршетком мастер студија у трајању од годину дана студент добија 60 ЕСПБ бодова и стиче могућност за упис на докторске студије.

Мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност прилагођене су актуелним захтевима друштва и циљевима високог образовања усмеравањем и оспособљавањем студената за тражене и значајне послове, међу којима су најзначајнији настава енглеског језика и књижевности и превођење, али и бројни други послови за чије је обављање знање енглеског језика и књижевности предуслов.

Језички модул

Студирањем на језичком модулу студенти усавршавају знања из језичких дисциплина, стичу увид у промене у језику, унапређују технике превођења, упознају се са савременим приступима методици наставе енглеског језика и упознају се са основама и техникама научно-истраживачког рада.

Књижевни модул

Књижевни модул фокусом на изучавање књижевних и критичких текстова упознаје студенте са специфичностима англофоних књижевности, књижевних дела и културе, при чему одабир материјала и садржаја курсева, од Шекспира до савременог дигиталног света, уз идентификовање и тумачење веза некадашњих културолошких, друштвених, историјских и политичких контекста са садашњима, омогућава адекватну припрему за докторске студије.

Шеф катедре: проф. др Данијела Кулић

Секретар: асистент Снежана Зечевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Мирјана Лончар-Вујновић

Редовни професор

Младен Јаковљевић

Ванредни професор

Наташа Бакић-Мирић

Ванредни професор

Бранислава Дилпарић

Доцент

Данијела Кулић

Доцент

Ана Андрејевић

Доцент

Снежана Зечевић

Доцент

Јелена Бабић-Антић

Доцент

Радоје Шошкић

Доцент

Тамара Јеврић

Доцент

Никола Данчетовић

Доцент

Наташа Нинчетовић

Асистент

Анита Јанковић

Лектор

Јелена Ратковић Стевовић

Лектор

Сања Вујновић

Лектор

Миљана Ђоровић

Асистент

Никола Јанковић

Лектор