Дипломске академске – мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност су организоване у два модула: језички и књижевни. Садржајем и структуром оба модула се надовезују на основне академске студије, омогућавајући тако студентима да прошире већ стечено знање уз развој и усавршавање критичког и аналитичког приступа неопходног за научно-истраживачки рад организовањем дискусија, презентација и вођеним ангажовањем на истраживању, уз усавршавање знања још једног светског језика.

Завршетком мастер студија у трајању од годину дана студент добија 60 ЕСПБ бодова и стиче могућност за упис на докторске студије.

Мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност прилагођене су актуелним захтевима друштва и циљевима високог образовања усмеравањем и оспособљавањем студената за тражене и значајне послове, међу којима су најзначајнији настава енглеског језика и књижевности и превођење, али и бројни други послови за чије је обављање знање енглеског језика и књижевности предуслов.

Језички модул

Студирањем на језичком модулу студенти усавршавају знања из језичких дисциплина, стичу увид у промене у језику, унапређују технике превођења, упознају се са савременим приступима методици наставе енглеског језика и упознају се са основама и техникама научно-истраживачког рада.

Књижевни модул

Књижевни модул фокусом на изучавање књижевних и критичких текстова упознаје студенте са специфичностима англофоних књижевности, књижевних дела и културе, при чему одабир материјала и садржаја курсева, од Шекспира до савременог дигиталног света, уз идентификовање и тумачење веза некадашњих културолошких, друштвених, историјских и политичких контекста са садашњима, омогућава адекватну припрему за докторске студије.

Шеф катедре: проф. др Драгана Спасић

Секретар: асистент Снежана Зечевић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Мирјана Лончар Вујновић

Редовни професор

Младен Јаковљевић

Доцент

Бранислава Дилпарић

Доцент

Данијела Кулић

Доцент

Драгана Спасић

Редовни професор

Ана Андрејевић

Доцент

Никола Данчетовић

Асистент

Јелена Ратковић Стевовић

Асистент

Анита Јанковић

Лектор

Јелена Бабић-Антић

Асистент

Тамара Јеврић

Асистент

Снежана Зечевић

Асистент

Наташа Нинчетовић

Асистент

Радоје Шошкић

Асистент