МАС педагогија текст

Шеф катедре: проф. др Звездан Арсић

Секретар: асистент Драгиша Вучинић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Звездан Арсић

Ванредни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Асистент

Марија Кузмановић

Сарадник у настави

Тамара Добрић

Сарадник у настави