МАС педагогија текст

Шеф катедре: проф. др Звездан Арсић

Секретар: асистент Драгиша Вучинић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Татјана Радојевић

Доцент

Звездан Арсић

Ванредни професор

Игор Ђурић

Доцент

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Марија Кузмановић

Сарадник у настави

Драгиша Вучинић

Асистент