МАС педагогија

Шеф катедре: проф. др Игор Ђурић

Секретар: Тамара Добрић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Звездан Арсић

Редовни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Доцент

Марија Кузмановић

Асистент

Тамара Добрић

Асистент