МАС педагогија

Шеф катедре: проф. др Игор Ђурић

Секретар: Наташа Ковачевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Јасна Парлић–Божовић

Редовни професор

Звездан Арсић

Редовни професор

Игор Ђурић

Ванредни професор

Татјана Радојевић

Доцент

Татјана Компировић

Доцент

Илинка Мушикић-Поповић

Доцент

Драгиша Вучинић

Доцент

Марија Кузмановић

Асистент

Тамара Добрић

Асистент

Наташа Ковачевић

Сарадник у настави

Александра Андрић

Сарадник у настави