Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Немање Анђелковића

Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Немања П. Анђелковић дана 3. јуна 2024. године у 11.00 часова, у зборници Филозофског Факултета, бранити докторску дисертацију под називом Национални идентитет у реформама примарног образовања у Србији 1990-2020. пред Комисијом у саставу: Др Љубиша Митровић, професор емеритус Филозофског факултета Универзитета у Нишу, председник Комисије;…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Аните Јанковић

Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Анита В. Јанковић дана 14. 3. 2024. године са почетком у 12.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Комбиновани модел наставе енглеског језика на терцијарном степену образовања: проблеми, изазови и потенцијална решења, пред Комисијом у саставу: Др Сања Јосифовић Елезовић, редовни…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Ђорђа Радовановића

Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Ђорђе Радовановић, дана 14. 12. 2023. године са почетком у 11.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Српско-албански односи и етнички сукоби у оквиру савремених друштвених промена на Косову и Метохији, пред Комисијом у саставу: 1. Др Петар Анђелковић, редовни професор,…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Весне Милојевић

       Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Весна Милојевић, дана 17. 10. 2023. године са почетком у 12.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Српски санитарни кордон према Аустрији и Турској (1836-1842), пред Комисијом у саставу: 1. Др Александар Растовић, научни саветник Института за савремену историју у…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Емилије Реџић

       Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Емилија Реџић, дана 17. 3. 2023. године са почетком у 11.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Терминологија куће и покућства у говорима призренско-јужноморавског дијалекта на простору Косова и Метохије, пред Комисијом у саставу: 1. Др Дијана Црњак, редовни професор…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Милоша Дамјановића

       Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Милош Дамјановић, дана 14. 3. 2023. године са почетком у 11.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Јевреји на Косову и Метохији 1918-1941, пред Комисијом у саставу: 1. Др Драга Мастиловић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, председник…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Марије Вуковић

       Обавештавају се заинтересовани да ће кандидат Марија Вуковић, дана 28. 2. 2023. године са почетком у 12.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Утицај англицизама са друштвених мрежа на српски језик и културу изражавања, пред Комисијом у саставу: 1. Др Данијела Кулић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Приштини са…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Јелене Рајовић

         Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Јелена Д. Рајовић, дана 4. априла 2022. године у 13.00 часова у зборници Факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Енглески језик струке у средњим школама техничког усмерења на Косову и Метохији: анализа потреба ученика, пред Комисијом у саставу: Др Наташа Бакић Мирић, ванредни професор…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Мирјане Симић

         Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Мирјана М. Симић, дана 21. фебруара 2022. године у 12.00 часова у зборници Факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Српско школство на Косову и Метохији у периоду од 1878. до 1912. године, пред Комисијом у саставу: Др Звездан Арсић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Тамаре Стефановић

         Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Тамара М. Стефановић, дана 8. фебруара 2022. године у 13.00 часова у зборници Факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Примена родно осетљивог језика у пословној комуникацији на енглеском као нематерњем језику – Ставови студентске популације пословно-еконосмског усмерења у Републици Србији, пред Комисијом у саставу:…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Јована Алексића

         Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Јован Ј. Алексић, дана 2. фебруара 2022. године у 12.00 часова у зборници Факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Живот и дело Милорада Екмечића (1928-2015), пред Комисијом у саставу: Др Владан Виријевић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Маје Врачар

         Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Маја Љ. Врачар, дана 9. новембра 2021. године у 12.00 часова у зборници Факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Професионални развој наставника у функцији унапређивања компетенција за васпитање и образовање за одрживи развој, пред Комисијом у саставу: Др Звездан Арсић, редовни професор Филозофског факултета…