Студијски програм: МАС психологија

Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Мирослав Крстић

Редовни професор

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Душан Ранђеловић

Ванредни професор

Владимир Јовић

Ванредни професор

Драгана Станојевић

Доцент

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Јелена Минић

Доцент

Оливера Радовић

Доцент

Биљана Јаредић

Доцент

Јелена Јевремовић

Асистент

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Миљана Павићевић

Асистент

Сенка Костић

Асистент

Анђела Кељановић

Асистент

Мина Манић

Сарадник у настави

Кристина Ранђеловић

Сарадник у настави