Студијски програм: МАС психологија

Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Мирослав Крстић

Редовни професор

Душан Ранђеловић

Доцент

Милорад Тодоровић

Ванредни професор

Владимир Јовић

Ванредни професор

Биљана Јаредић

Доцент

Јелена Минић

Доцент

Благоје Нешић

Редовни професор

Драгана Станојевић

Доцент

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Оливера Радовић

Доцент

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Сенка Костић

Сарадник у настави

Миљана Павићевић

Асистент

Анђела Кељановић

Сарадник у настави

Јелена Јевремовић

Асистент