Студијски програм: МАС психологија

Шеф катедре: доц. др Биљана Јаредић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Мирослав Крстић

Редовни професор

Драгана Станојевић

Ванредни професор

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Душан Ранђеловић

Ванредни професор

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Јелена Минић

Ванредни професор

Оливера Радовић

Доцент

Биљана Јаредић

Доцент

Јелена Јевремовић

Асистент

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Миљана Павићевић

Доцент

Кристина Ранђеловић

Асистент

Сенка Костић

Асистент

Анђела Кељановић

Асистент

Мина Манић

Сарадник у настави

Иван Стојиловић

Доцент