Студијски програм: МАС психологија

Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Душан Ранђеловић

Доцент

Оливера Радовић

Доцент

Биљана Јаредић

Доцент

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Мирослав Крстић

Редовни професор

Милорад Тодоровић

Ванредни професор

Јелена Минић

Доцент

Драгана Станојевић

Доцент

Благоје Нешић

Редовни професор

Владимир Јовић

Ванредни професор

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Миљана Павићевић

Асистент

Анђела Кељановић

Сарадник у настави

Јелена Јевремовић

Асистент

Сенка Костић

Сарадник у настави

Тијана Тодић Јакшић

Асистент