Студијски програм: МАС психологија

Шеф катедре: доц. др Оливера Радовић

Секретар: Сенка Костић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Јелена Минић

Доцент

Милорад Тодоровић

Ванредни професор

Јелена Давидовић Ракић

Доцент

Мила Алечковић Николић

Ванредни професор

Биљана Јаредић

Доцент

Владимир Јовић

Ванредни професор

Душан Ранђеловић

Доцент

Оливера Радовић

Доцент

Благоје Нешић

Редовни професор

Драгана Станојевић

Доцент

Мирослав Крстић

Редовни професор

Анђела Кељановић

Сарадник у настави

Миљана Павићевић

Асистент

Сенка Костић

Сарадник у настави

Тијана Тодић Јакшић

Асистент

Јелена Јевремовић

Асистент