Мастер академске студије – обезбеђују стицање теоријских и практичних знања која оспособљавају дипломираног историчара да организује, припрема и изводи научно-истраживачки рад, саопштава резултате тог рада, и настави стручно образовање у области историјске науке. На мастер студијама студенти овладавају знањем из појединих ужих научних области као и методолошким знањима уско везаним за исте научне области. Оспособљавају се за научно истраживачки рад у архивима, библиотекама и другим установама важним за истраживање одређених научних области историјске науке. Стручни профил дипломираног историчара претпоставља самосталан или рад у оквиру научног тима у научним организацијама, затим у образовању, архивима, библиотекама, музејима, стручним службама, дипломатији, центрима културе, туристичким организацијама и разним другим установама.

Шеф катедре: проф. др Далибор Елезовић

Секретар: асистент Станка Столић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Владан Виријевић

Редовни професор

Далибор Елезовић

Ванредни професор

Радмило Пекић

Редовни професор

Глигор Самарџић

Редовни професор

Божидар Зарковић

Ванредни професор

Милош Марсенић

Доцент

Саша Станојевић

Ванредни професор

Станка Столић

Асистент

Дејан Гашић

Асистент

Јован Алексић

Асистент

Александра Радосављевић

Асистент