Мастер академске студије – обезбеђују стицање теоријских и практичних знања која оспособљавају дипломираног историчара да организује, припрема и изводи научно-истраживачки рад, саопштава резултате тог рада, и настави стручно образовање у области историјске науке. На мастер студијама студенти овладавају знањем из појединих ужих научних области као и методолошким знањима уско везаним за исте научне области. Оспособљавају се за научно истраживачки рад у архивима, библиотекама и другим установама важним за истраживање одређених научних области историјске науке. Стручни профил дипломираног историчара претпоставља самосталан или рад у оквиру научног тима у научним организацијама, затим у образовању, архивима, библиотекама, музејима, стручним службама, дипломатији, центрима културе, туристичким организацијама и разним другим установама.

Шеф катедре: доц. др Далибор Елезовић

Секретар: асистент Дејан Гашић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Глигор Самарџић

Ванредни професор

Божидар Зарковић

Доцент

Радмило Пекић

Ванредни професор

Здравко Делетић

Редовни професор

Драги Маликовић

Редовни професор

Владан Виријевић

Ванредни професор

Марко Атлагић

Редовни професор

Милош Марсенић

Доцент

Далибор Елезовић

Доцент

Саша Станојевић

Доцент

Дејан Гашић

Асистент

Станка Столић

Асистент