Мастер академске студије – обезбеђују стицање теоријских и практичних знања која оспособљавају дипломираног историчара да организује, припрема и изводи научно-истраживачки рад, саопштава резултате тог рада, и настави стручно образовање у области историјске науке. На мастер студијама студенти овладавају знањем из појединих ужих научних области као и методолошким знањима уско везаним за исте научне области. Оспособљавају се за научно истраживачки рад у архивима, библиотекама и другим установама важним за истраживање одређених научних области историјске науке. Стручни профил дипломираног историчара претпоставља самосталан или рад у оквиру научног тима у научним организацијама, затим у образовању, архивима, библиотекама, музејима, стручним службама, дипломатији, центрима културе, туристичким организацијама и разним другим установама.

Шеф катедре: доц. др Далибор Елезовић

Секретар: асистент Дејан Гашић

Документи:
Наставници на студијском програму:
Саша Станојевић

Доцент

Драги Маликовић

Редовни професор

Далибор Елезовић

Доцент

Радмило Пекић

Ванредни професор

Здравко Делетић

Редовни професор

Милош Марсенић

Доцент

Владан Виријевић

Ванредни професор

Марко Атлагић

Редовни професор

Божидар Зарковић

Доцент

Глигор Самарџић

Ванредни професор

Станка Столић

Асистент

Дејан Гашић

Асистент