Откако је формирана Катедра за српскохрватски језик и југословенску књижевност 1960. године као истурено одељење Филолошког факултата Универзитета у Београду, Катедра ради непрекидно. Настава није прекидана ни 1999. године када су око зграде падале бомбе, ни касније кад је Приштина постала етнички чисто насеље, већ је привремено настављен рад у Врању на Учитељском факултету, а затим у Косовској Митровици, где се и данас настава одвија у скромним условима рада.

Формирањем Филозофског факултета у Приштини рад Катедре је подогнут на завидан ниво. Солидни услови рада који су се огледали у стручном кадру, добро опремљеној библиотеци са читаоницом, пространим учионицама и лабораторијом за учење страних језика олакшавали су студентима усвајање знања из области српског језика и југословенске књижевности, а теоретска настава и практичан рад – из методике наставе српског језика и књижевности. План и програм прилагођени су потребама основних и средњих школа за стручним кадром из области српског језика и књижевности. Изучавају се предмети који ће оспособити будуће професоре да стручно и квалитетно изводе наставу српског језика и књижевности.

Изнедрила је Катедра 50 генерација професора српскохрватског, односно српског језика и књижевности који су широм Косова и Метохије, Црне Горе, централне Србије и других крајева земље помагали основцима да стекну прве представе о граматици, о правопису, о савременом српском језику, а средњошколцима да знање из језика и књижевности примењују у пракси. Временом су на Катедри стасавале нове снаге оличене у истакнутијим студентима који су стечено знање проширивали на постдипломским студијама, закорачили у поље науке о језику и придружили се својим професорима у васпитнообразовном процесу и научном истраживању, освежили и оснажили наставни кадар који је образовао лингвисте и методичаре за рад на свим нивоима образовања.

Шеф катедре: проф. др Небојша Лазић

Секретар: Аница Радосављевић

Документи:
Наставници на студијском програму:

Валентина Питулић

Редовни професор

Александра Костић Тмушић

Ванредни професор

Небојша Лазић

Редовни професор

Слађана Алексић

Ванредни професор

Марија Миљковић

Асистент

Ленка Милојевић

Асистент

Драгана Станковић

Асистент

Аница Радосављевић

Асистент

Маријана Стојковић

Асистент

Александар Костадиновић

Доцент

Сара Јекић

Сарадник у настави