Упутства:
Електронска пријава испита (упутства и напомене) Преузимање
Платформа iTeacher (пријава и постављање материјала) Преузимање
Процедура за израду и предају дипломских радова Преузимање
Процедура за израду и предају завршног мастер рада Преузимање
Подсетник за студенте основних студија Преузимање
Подсетник за студенте мастер студија Преузимање
Обрасци:
Образац за пријаву на конкурс – основне академске студије

Преузимање

Образац за пријаву на конкурс – мастер академске студије

Преузимање

Захтев за отварање корисничког налога

Преузимање

Изглед  завршног рада – основне академске студије

Преузимање

Изглед  завршног рада – мастер академске студије

Преузимање

Изглед дипломског рада – стари програм

Преузимање

Захтев за одобрење теме дипломског рада (ОАС)

Преузимање

Захтев за одобрење теме завршног мастер рада

Преузимање

Образац за предају урађеног завршног рада (ОАС и МАС)

Преузимање

Изјава – начела академске етике

Преузимање

Пријава испита за завршни рад

Преузимање

Захтев за израду дипломе (ОАС и МАС)

Преузимање

Докторске студије:
Пријава теме докторске дисертације

Преузимање

Извештај о подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације

Преузимање

Упутство за писање Извештаја о оцени докторске дисертације

Преузимање

Форма докторске дисертације

Преузимање