Извештај Комисије о избору у звање асистента – кандитат Миљана Ђоровић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за научну област Филолошке науке, ужу научну област Англофона књижевност, предложеног кандидата Миљане Ђоровић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута Филозофског факултета…