Извештај Комисије о избору у звање редовног професора – кандидат проф. др Далибор Елезовић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Универзитета и сајту Факултета налази Извештај са мишљењем Комисије о избору наставника у звање редовног професора за научну област Историјске, археолошке и класичне науке, ужу научну област Историја модерног доба, пријављеног кандидата проф. др Далибора Елезовића. Извештај  са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 30…