Извештај Комисије о избору сарадника у звање лектора – кандидат Александра Беговић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање лектора за научну област Филолошке науке, ужу научну област Германистика – немачки језик, предложени кандидат Александра Беговић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 15 дана од дана оглашавања (члан 173. Статута…

Извештај Комисије о избору у звање сарадника у настави – кандидат Милош Пантић

Обавештавају се заинтересовани да се на сајту Факултета, налази Извештај са мишљењем Комисије о избору једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Филолошке науке, ужу научну област Савремени српски језик, предложени кандидат Милош Пантић. Извештај са мишљењем Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије, 15 дана од дана оглашавања (члан 173.…

Заказана одбрана докторске дисертације кандидата Ђорђа Радовановића

Филозофски факултет у Косовској Митровици обавештава јавност да ће кандидат Ђорђе Радовановић, дана 14. 12. 2023. године са почетком у 11.00 часова, у зборници Филозофског факултета, бранити докторску дисертацију под насловом Српско-албански односи и етнички сукоби у оквиру савремених друштвених промена на Косову и Метохији, пред Комисијом у саставу: 1. Др Петар Анђелковић, редовни професор,…

Одбране завршних радова на ОАС – ДЕЦЕМБАР 2023.

РАСПОРЕД ЗАВРШНИХ ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ   Кандидат Комисија (ментор, председник, члан) Датум и време Сала   КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Милица Вељковић Проф. др Марина Николић Проф. др Ана Јањушевић Оливери Проф. др Јелена Михајловић 27. 12. 2023. у 10.00 14   КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ Марија Ристић…