Извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата Аните Јанковић

Обавештавају се заинтересовани да су докторска дисертација под насловом Комбиновани модел наставе енглеског језика на терцијарном степену образовања: проблеми, изазови и потенцијална решења, кандидата Аните Јанковић, и извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији стављени на увид јавности дана 7. 11. 2023. године у просторијама библиотеке Филозофског факултета и на сајту Факултета и Универзитета. Докторска дисертација…